You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Møldrup og Firehuse: Høring af placeringer for nyt fængsel i Viborg Kommune

Høring af placeringer for nyt fængsel i Viborg Kommune.

Emne

IdéfaseLokalplanKommuneplan

Område

9632 Møldrup7470 Karup

Offentliggørelse

25.04.2024

Høringsfrist

Høringsfrist er udløbet

Resumé

Viborg Byråd har udpeget to placeringsmuligheder til et nyt fængsel i Viborg Kommune. Byrådet opfordrer alle til at komme med kommentarer og bemærkninger til de to placeringer.

Formålet med høringen er at høre naboer, ejere og andre borgere om de to udpegede placeringsmuligheder til et nyt fængsel i Viborg Kommune.

Der skal bruges et areal, hvor der kan placeres et fængsel på ca. 35 ha, der vil have en kapacitet på omtrent 400 indsatte. Fængslet forventes placeret inden for den udvalgte placeringsmulighed. Fængslet vil derfor kun optage en mindre del af området inden for de to placeringsmuligheder.

Byrådet opfordrer alle interesserede til at komme med kommentarer og bemærkninger til placeringerne senest den 23. maj 2024.

Borgermøde

Der holdes borgermøde 13. maj 2024 kl. 17.00 - 19.00 på Viborg Rådhus, Prinsens Allé 5, 8800 Viborg.

Tilmelding via dette link

 

Politisk beslutning

Link til sag nr. 21 i byrådet 24. april 2024.

Oversigtskort over placeringer - Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

Formålet med høringen er at give interessenter mulighed for at komme med bemærkninger og kommentarer til de to udpegede placeringer for et nyt fængsel i Viborg Kommune.

Placeringerne er henholdsvis et område øst for Møldrup og et område vest for Frederiks og nord for Karup ved Firehuse. De to placeringer kan ses på kortet ovenfor. Den endelige afgrænsning af området er ikke fastlagt. Det undersøgte areal ved Møldrup er omtrent 80 ha mens det undersøgte areal ved Firehuse er omtrent 150 ha.

Der afsættes 35 ha til fængslet, der vil have en kapacitet på omtrent 400 indsatte, ligesom der vil være omtrent 400 ansatte til fængslet. Det forventes, at fængslet opføres med bygninger i maksimalt tre etager. Fængslet omkranses af en seks meter høj perimetermur, der i sig selv omkranses af et perimeterhegn. Det må forventes, at særligt perimetermuren og det tilhørende hegn vil være synligt fra nærområdet.

Fængslet ønskes placeret i et område, hvor der er få arkæologiske interesser og naturinteresser. Samtidig er det vigtigt, at der er nem adgang til større veje og offentlig transport, ligesom nærhed til en større by – og særligt infrastrukturen her (kloak, el, vand osv.) - har haft betydning for de foreslåede placeringer.

Når denne høring er slut, vil Byrådet få forelagt de indkomne høringssvar i forbindelse med valg af en endelig placering af det nye fængsel i Viborg Kommune. Placeringen skal godkendes af Byrådet og vil sandsynligvis blive behandlet på Byrådets møde den 26. juni.

Herefter vil arbejdet med den endelige udformning af fængslet inden for det udpegede område begynde, så Byrådet kan igangsætte planlægningen for den endelige udformning af fængslet.

I forbindelse med igangsætning vil der være en ny høring med mulighed for at komme med input til den miljørapport, der forventes at skulle følge med planlægningen.

Forslag til planer og miljørapport vil komme i høring i mindst 8 uger. Her får du mulighed for at komme med bemærkninger til planerne. Indkomne bemærkninger vil indgå i beslutningen om planernes endelige vedtagelse.

Kontaktperson

Jakob Fladeland Iversen

Byplan

Tlf: 87 87 86 22