You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Møllegårdsvej 19, 8840 Rødkærsbro - Udkast til §16a miljøgodkendelse til svineproduktion

Emne

Husdyr og landbrug

Område

8840 Rødkærsbro

Offentliggørelse

16.03.2021

Høringsfrist

Høringsfrist er udløbet
Se udkast til miljøgodkendelse på Møllegårdsvej 19, 8840 Rødkærsbro

Resumé

Husdyrproduktionen på Møllegårdsvej 19, 8840 Rødkærsbro er tidligere godkendt til en husdyrproduktion på 12.000 slagtesvin.

Morten Kuhr, Møllegårdsvej 19, 8840 Rødkærsbro ønsker nu at få godkendt de eksisterende produktionsarealer efter gældende lovgivning, hvor der ikke længere godkendes et bestemt antal dyr, men derimod antal kvadratmeter (m²) i staldene. Der søges om en flex produktion, hvilke vil betyde at staldene fremadrettet kan bruges til en produktion af smågrise eller slagtesvin eller en blanding heraf.
Der opføres ingen nye bygninger som følge af denne miljøgodkendelse