You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Ny planlægning for Grønt Danmarkskort i Viborg Kommune

Idéfasen er slut.

Emne

IdéfaseKommuneplanLokalplan

Område

Hele Viborg Kommune

Offentliggørelse

30.04.2020

Høringsfrist

Høringsfrist er udløbet

Indkaldelse af idéer og forslag

Viborg Byråd begynder planlægningen for Grønt Danmarkskort i Viborg Kommune og vil med planlægningen opdatere og kvalificere kommuneplanens udpegninger og retningslinjer for natur. Byrådet opfordrer alle interesserede til at komme med idéer og forslag til planlægningen.

Planlægningen omfatter hele kommunen og skal indeholde en udpegning af naturområder, økologiske forbindelser, potentielle naturområder og potentielle økologiske forbindelser samt retningslinjer for byrådets varetagelse af naturbeskyttelsesinteresser og prioritering af naturindsats.

Udpegningerne udgør tilsammen kommunens bidrag til et landsdækkende Grønt Danmarkskort.

Formålet med planlægningen er at opdatere retningslinje 10 i Kommuneplan 2017-2029.

Lokalt nedsatte naturråd har bidraget med anbefalinger til udpegning af Grønt Danmarkskort i alle landets kommuner. Naturrådet for Herning, Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern og Viborg Kommuner sendte sine anbefalinger den 29. juni 2018. Anbefalingerne består i hovedtræk af principper for udpegning af Grønt Danmarkskort. Se anbefalingerne (pdf).

Offentliggjort: Torsdag den 30. april 2020
Høringsfrist: Fredag den 29. maj 2020

Høringsperioden er slut og planen er nu under politisk behandling.

Der blev afholdt et digitalt borgermøde mandag den 25/5 2020 med ca. 30 deltagere.

Her er vi i planprocessen.

Processen med Grønt Danmarkskort er startet via de lokale Naturråd. 

Der har været etableret ét fælles naturråd for Herning, Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern og Viborg Kommuner.

Naturrådet sendte sine anbefalinger til kommunerne i 2018.

Teknik & Miljø - Strategi og Udvikling

87 87 86 01
Send en sikker mail Obs: Når du sender en mail til os, vil du blive bedt om at bruge MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer