You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Ny planlægning for områder med risiko for oversvømmelse eller erosion

Idéfasen er slut.

Emne

IdéfaseKommuneplanLokalplan

Område

Hele Viborg Kommune

Offentliggørelse

26.11.2020

Høringsfrist

Høringsfrist er udløbet

Formål

Planlægningen omfatter hele kommunen og skal indeholde en udpegning af områder med risiko for oversvømmelse eller erosion samt retningslinjer for byrådets administration heraf.

Formålet med planlægningen er at udpege områder med risiko for oversvømmelse eller erosion samt at opdatere retningslinje 14 om klimatilpasning i Kommuneplan 2017-2029.

Offentliggjort: Torsdag den 26. november 2020
Høringsfrist: Mandag den 4. januar 2021

Høringsperioden er slut og planen er under politisk behandling.

Der afholdes ikke borgermøde.

Økonomi- og Erhvervsudvalget 11. november 2020. 
Klima- og Miljøudvalget 17. september 2020. 

Teknik & Miljø - Strategi og Udvikling

87 87 86 01
Send en sikker mail Obs: Når du sender en mail til os, vil du blive bedt om at bruge MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer