You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Ny planlægning for Renseanlæg i den nordlige del af kommunen

Idéfasen er slut.

Emne

IdéfaseKommuneplanLokalplan

Område

Hele Viborg Kommune

Offentliggørelse

28.06.2018

Høringsfrist

Høringsfrist er udløbet

Byrådet har besluttet, at der skal etableres et nyt renseanlæg i den nordlige del af kommunen, men der er endnu ikke truffet beslutning om, hvor det skal placeres. Når der er valgt en placering, følger en proces, hvor der skal udarbejdes bl.a. lokalplan, kommuneplantillæg, miljørapport og miljøkonsekvensrapport mv.

Viborg Kommune forventer, at Klima- og Miljøudvalget i starten af 2020 vil træffe beslutning om udledningspunkt og tage stilling til den videre proces.

Historik

19.09.19
Klima- og Miljøudvalget ser habitatkonsekvensvurderinger af Hjarbæk Fjord og Lovns Bredning. Udvalget beslutter at anmode Energi Viborg Vand A/S om at udarbejde et nyt teknisk og økonomisk grundlag for mulige placeringer og løsninger for placering af renseanlæg med udledning til en af positionerne ’Hjarbæk Fjord, Nord’ (position 1), ’Hjarbæk Fjord, Midt/Nord’ (position 3) eller ’Lovns Bredning’ (position 7). Udvalget beslutter desuden, at forvaltningen kan anmode miljøministeren om udledning til Lovns Bredning, såfremt det tekniske og økonomiske grundlag viser det mest fordelagtigt at udlede hertil.

Klima- og Miljøudvalget 19. september 2019 (sag nr. 14).

27.02.19
Klima- og Miljøudvalget behandler høringssvar. Udvalget beslutter, at der skal udarbejdes habitatkonsekvensvurderinger af Hjarbæk Fjord og Lovns Bredning, samt at forvaltningen på baggrund af habitatkonsekvensvurderingerne og det øvrige tekniske og økonomiske grundlag udarbejder et oplæg til den videre planlægning for etablering af nyt renseanlæg og udledningssted

Klima- og Miljøudvalget 27. februar 2019 (sag nr. 4).

29.11.18
Klima- og Miljøudvalget orienteres om høring og beslutter, at forvaltningen skal fortsætte dialogen med Miljøstyrelsen om muligheden for og konsekvensen af at flytte udledning af renset spildevand fra nyt renseanlæg til Lovns Bredning. Desuden besluttede udvalget, at forvaltningen på baggrund af høringen samt tilbagemelding fra Miljøstyrelsen udarbejder oplæg til videre planlægning for etablering af nyt renseanlæg og evt. nyt udledningspunkt i den nordlige del af Viborg Kommune

Klima- og Miljøudvalget 29. november 2018 (sag nr. 4).

28.06.-05.09.18
Viborg Kommune holder høring af undersøgelsen med borgermøde i Skals Idrætscenter 20.08.18. Viborg Kommune modtager 95 høringssvar, herunder to underskriftsindsamlinger med 38 og 1203 underskrifter.

21.06.18
Klima- og Miljøudvalget behandler undersøgelsen af tre alternative placeringer og udledning til Lovns Bredning og beslutter, at der skal være en høring

22.06.17
Klima- og Miljøudvalget behandler høringssvarene og beslutter, at der skal være en nærmere undersøgelse af alternative placeringer ved Nederhedevej, ved siden af Løgstørvej 33 og erhvervsområdet i Skals – Industriparken samt muligheden for at udlede renset spildevand til Lovns Bredning

09.11.16 - 07.12.16
Viborg Kommune indkalder idéer og forslag til den videre planlægning. Viborg kommune modtager 42 høringssvar, herunder 637 underskriftsindsamlinger.

03.11.16
Klima- og Miljøudvalget igangsætter planlægningen af et nyt renseanlæg ved Skals

03.09.14
Byrådet vedtager Spildevandsplan 2014-2018, og at der skal etableres et nyt renseanlæg ved Skals.

Kontaktperson

Thomas Møller Schmidt

Tlf: 87 87 55 67

Marie Sølgaard Bang

Byplan

Tlf: 87 87 86 41