You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Ny planlægning for "Skalmagrunden" i Skals

Idéfasen er slut.

Emne

IdéfaseKommuneplanLokalplan

Område

8832 Skals

Offentliggørelse

20.05.2021

Høringsfrist

Høringsfrist er udløbet

Indkaldelse af idéer og forslag

Viborg Byråd begynder planlægningen for "Skalmagrunden" i Skals og opfordrer alle interesserede til at komme med idéer og forslag til planlægningen.

Formål

Planlægningen forventes at omfatte arealet for den nuværende fabrik Skalma, der ligger ved Vesterled og Skalmavej i Skals. Ad­gang til området sker fra Vesterled, Skalmavej og Nyvej.

Formålet med planlægningen er, at udlægge hovedparten af om­rådet til boligområde, samt et mindre område i det nordøstlige hjørne til centerformål, hvor der gives mulighed for både etage­boliger, erhverv, offentlige formål o.lign. i op til 3 etager.

Kort over området

Kontaktperson

Ricco Bødker Andersen

Tlf: 87 87 86 44