You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Rødkærsbro - tilladelse til krydsning af Tange Å ved styret underboring

Der er meddelt tilladelse til krydsning af Tange Å ved styret underboring i forbindelse med etablering af gasledning fra Grauballegaard Biogas til Rødkærsbro M/R-station.

Emne

Vandløb

Område

8840 Rødkærsbro

Offentliggørelse

07.05.2021

Klagefrist

Klagefrist er udløbet
Indsend klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen

Resume af sagen

Der er meddelt tilladelse til krydsning af Tange Å med biogasledning ved styret underboring. Der er samtidig meddelt tilladelse efter § 30 i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. til at iværksætte arbejdet før klagefristens udløb. Krydsningen forventes opstartet snarest muligt.

Iværksættelse af arbejdet indebærer ingen begrænsning i Natur- og Miljøklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve en påklaget tilladelse.

Kontakt

Carina Pilgaard

Tlf: 87 87 55 62