You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Roum: Idéfase om ny planlægning ved Hobrovej i Roum

Idéfase for et område til erhvervsformål.

Emne

IdéfaseKommuneplan

Område

9632 Møldrup

Offentliggørelse

25.01.2024

Høringsfrist

Høringsfrist er udløbet

Resumé

Viborg Byråd begynder planlægningen for et erhvervsområde ved Hobrovej vest for Roum. Byrådet opfordrer derfor alle til at komme med idéer og forslag til planlægningen jf. planlovens § 23c. 

Formålet med planlægningen er at sikre udvidelsesmuligheder for en eksisterende virksomhed ved at udvide afgrænsningen af planområdet, der gælder for virksomheden.

Byrådet opfordrer alle interesserede til at komme med idéer og forslag til planlægningen senest den 8. februar 2024.

Borgermøde

Der holdes ikke borgermøde.

Politisk beslutning

Link til sag nr. 3 i Økonomi- og Erhvervsudvalget 18. januar 2024.

Formålet med planlægningen er at udvide afgrænsningen af rammeområde 05.E2.03_T27 i Kommuneplan 2017-2029.

Kommuneplantillægget forventes at omfatte et område på ca. 7,4 ha ved Hobrovej vest for Roum. Adgang til området vil ske fra Hobrovej. Ansøger ønsker området udlagt til erhverv svarende til det eksisterende rammeområde.

Størstedelen af området er udlagt til erhvervsformål i kommuneplanramme 05.E2.03_T27 i Kommuneplan 2017-2029. Dette rammeområde udvides fra ca. 6 ha til ca. 7,4 ha. Udvidelsen er ikke i dag planlagt. Området ligger i landzone og forbliver i landzone.

Dine idéer og forslag kan f.eks. handle om:

  • Særlige forhold og kvaliteter i området og dets omgivelser
  • Områdets ønskede karakter og miljø
  • Inddeling og anvendelse af området
  • Andre relevante anvendelser af området

Når denne idéfase er slut, vil vi vurdere de indkomne idéer og forslag, og beslutte om der skal udarbejdes et forslag til kommuneplantillæg, forslag til lokalplan og evt. miljørapport.

Forslag til planer og evt. miljørapport vil komme i høring i mindst 4 uger. Her får du mulighed for at komme med bemærkninger til planerne. Indkomne bemærkninger vil indgå i beslutningen om planernes endelige vedtagelse.

Kontaktperson

Mads Noermark Andersen

Byplan

Tlf: 87 87 86 43