You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Simested Å: Afgørelse om vandløbsrestaurering

Tilladelse til vandløbsrestaurering i tilløb til Simested Å

Emne

Vandløb

Område

Hele Viborg Kommune

Offentliggørelse

08.07.2021

Klagefrist

Klagefrist er udløbet
Indsend klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet

Resume af sagen

Tilladelse efter vandløbsloven til gennemførelse af et vandløbsrestaureringsprojekt i et tilløb til Simested Å. Projektet berører matrikel 1a Hvam By, Hvam.

Kontakt

Ane Bruun Middelbo

Tlf: 87 87 55 70