You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Sønderupvej 8, 8830 Tjele - Foroffentlighed vedr. revurdering af miljøgodkendelse

Emne

Husdyr og landbrug

Område

8830 Tjele

Offentliggørelse

13.01.2021

Høringsfrist

Høringsfrist er udløbet

Offentlighedens inddragelse

Revurdering af miljøgodkendelse for so-produktion på Sønderupvej 8, 8830 Tjele.
LECA Gris Aps på Sønderupvej 8, 8830 Tjele fik den 2. marts 2009 miljøgodkendelse efter husdyrbrugslovens § 12 til et sohold på 1.450 årssøer med smågrise indtil fravænning. Der blev gennemført en revurdering af denne miljøgodkendelse i 2016.

So-produktioner med mere end 750 stiplader til søer er såkaldte IE-brug. LECA Gris Aps, Sønderupvej 8, 8830 Tjele er dermed et IE-brug, idet miljøgodkendelsen giver mulighed for en produktion af 1.450 årssøer.

I 2017 kom der nye EU-regler for IE-brug. De nye regler medfører, at alle miljøgodkendelser på IE-brug, der er ansøgt før 1. august 2017, og revurderinger der er udarbejdet før 1. august 2017, skal revurderes. Viborg Kommune vil derfor foretage en revurdering af miljøgodkendelsen for Sønderupvej 8.

Det væsentligste formål med den regelmæssige revurdering er, at det løbende sikres, at husdyrbrugets indretning og drift fortsat er baseret på anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT).

Der er krav om, at offentligheden skal have lejlighed til at udtale sig om sagen.

Igangsætningen af revurderingen bliver annonceret den 13. januar 2021 på Viborg Kommunes hjemmeside, og der er frist frem til den 10. februar 2021 til at fremsende bemærkninger til sagen. Eventuelle bemærkninger vil indgå i sagsbehandlingen. Enhver har ret til at se og kommentere sagens akter. Eventuelle bemærkninger fremsendes til Viborg Kommune, Prinsens alle 5, 8800 Viborg eller via E-mail til miljoe@viborg.dk.

Man kan endvidere anmode om at få tilsendt et udkast til afgørelse, når dette foreligger. Enhver har ret til at kommentere udkast til afgørelse inden for en frist på 4 uger fra modtagelsen af udkastet.