You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Sparkær: Høring om udviklingsplan og planlægning for togstop

Forslag til tillæg nr. 66 til Kommuneplan 2017-2029.

Emne

KommuneplanMiljøvurdering af planer og programmer

Område

8800 Viborg

Offentliggørelse

01.07.2021

Høringsfrist

26.08.2021
Indsend høringssvar

Resume

Byrådet har besluttet, at planlægningen i Viborg Kommunes mindre byer og landsbyer skal styrkes med det formål at gøre planerne tidssvarende og byerne mere attraktive.

Arbejdet med plangennemgangen er tilrettelagt, så der samtidig udarbejdes borgerdrevne lokale udviklingsplaner, hvor ønskerne til den fremtidige udvikling i det enkelte lokalsamfund formuleres i dialog mellem borgerne i lokalsamfundet og kommunen.

Udviklingsplanerne er en del af kommuneplanen og viser byrådets plan for byens fysiske udvikling – både på kort sigt og på langt sigt. Udviklingsplanerne er en blanding af arealudlæg og konkrete initiativer/projekter.

Formålet med tillæg nr. 66 til Kommuneplan 2017-2029 er at indarbejde en lokal udviklingsplan for Sparkær og at foretage rettelser i rammer som konsekvens heraf. Tillægget udgør det planmæssige grundlag for at kunne etablere et togstop ved en eksisterende jernbane, som kan fremme bosætning og udvikling i øvrigt.

Byrådet ønsker at modtage bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser til planlægningen senest den 26. august 2021.

Borgermøde

Der holdes ikke borgermøde.

Kontaktperson

Marie Sølgaard Bang

Tlf: 87 87 86 41