You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Tastum: Afgørelse om udvidelse af dyreholdet på Tastumvej 39

§16a miljøgodkendelse til udvidelse af konsumægproduktionen

Emne

Husdyr og landbrugMiljøgodkendelse

Område

7850 Stoholm

Offentliggørelse

10.06.2021

Klagefrist

Klagefrist er udløbet
Indsend klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet

Resume af sagen

Husdyrbruget søger om miljøgodkendelse til det eksisterende produktionsareal på 12.080 m² samt opførsel af to nye hønsestalde således, at det samlede produktionsareal udgør 18.120 m².

Husdyrbruget søger derudover om at opføre en gyllebeholder på 5.000 m³ med et overfladeareal på 1.020 m² i tilknytning til den eksisterende gyllebeholder på 3.500 m³ med et overfladeareal 800 m².

Der anvendes 2 læssehuse, hver på 50 m², som er placeret for enden af staldene. Der etableres endnu et læssehus på 50 m² for enden af de to nye stalde. Hermed udvides gødningslageret fra 900 m² til 1.970 m².

Kontakt

Miljø

87 87 56 09
Send en sikker mail Obs: Når du sender en mail til os, vil du blive bedt om at bruge dit NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer