You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Tjele, Tinghøjvej 23a. Afgørelse. Landzonetilladelse til nedsivningsbassin

Etablering af nedsivningsbassin på landbrugsejendom.

Emne

Landzonetilladelse

Område

8830 Tjele

Offentliggørelse

20.04.2021

Klagefrist

Klagefrist er udløbet
Indsend klage til Planklagenævnet via Nævneneshus.dk

Resume af sagen

Der søges om at anvende i alt ca. 4000 m2 af et landbrugsareal til bassin med tilhørende kørevej og udenoms areal samt pumpebrønd og elskab. Energi Viborg erhverver arealet. Bassinet forventes at få et areal på ca. 2200 m2. Skråninger anlægges med hældning ca. 1:5. Der lægges filterjord i bunden. Bassinet vil kun stå vandfyldt i forbindelse med regn indtil regnvandet er sivet ned i jorden. Arealet omkring bassinet tilsås med græs.

Kontakt

Teknik og Miljø - Byplan

87 87 86 31
Send en sikker mail via borger.dk Obs: Når du sender en mail til os, vil du blive bedt om at bruge dit NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer