You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Viborg: Afgørelse - miljøgodkendelse på Gårsdalvej 35

Produktionen udvides med ny stald, ny gyllebeholder mm.

Emne

Husdyr og landbrugMiljøgodkendelse

Område

8800 Viborg

Offentliggørelse

29.06.2021

Klagefrist

Klagefrist er udløbet
Indsend klage til klagenævnet

Resume af sagen

Miljøgodkendelse af sohold på Gårsdalvej 35, 8800 Viborg. Den nuværende ejendom med søer og produktion af polte udvides med ny stald, nye gyllebeholdere (til erstatning for nuværende), nye fodersiloer m.v. Det samlede produktionsareal (stier med grise) bliver efter udvidelsen 6.391 m2. Der etableres gyllekøling og gyllebeholderne forsynes med teltoverdækning for at nedsætte produktionens ammoniakfordampning.

Kontaktperson

Karin Stavnskær

Tlf: 87 87 86 08