You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Viborg: Afgørelse om miljøgodkendelse til Løgstørvej 24, 8800 Viborg

Miljøgodkendelse til malkekvægsproduktionen på løgstørvej 24

Emne

Husdyr og landbrugMiljøgodkendelse

Område

8800 Viborg

Offentliggørelse

02.07.2021

Klagefrist

Klagefrist er udløbet
Indsend klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet

Resume af sagen

Henrik Baand har hidtil haft en § 12 miljøgodkendelse fra november 2017 til en kvægproduktion bestående af 185 malkekøer med reduceret opdræt, i alt ca. 167 dyreenheder, på ejendommen Løgstørvej 24, 8800 Viborg.


Der søges om, at den nuværende kostald ændres fra sildebensmalkestald til kostald med malkerobotter. I kostalden inddrages en del af staldens areal til at udvide produktionsarealet og etablere malkerobotter. Der opføres ikke nye bygninger i forbindelse med det ansøgte.

Produktionsarealet udgør 1.688 m², hvilket er en stigning på 80 m² i forhold til nudrift.

Kontaktperson

Finn Larsen

Tlf: 87 87 56 19