You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Viborg: Afgørelse om miljøgodkendelse til svineproduktion på Vranumvej 5, 8800 Viborg

§16 a miljøgodkendelse til eksisterende produktionsareal uden ændringer i staldanlæggene

Emne

Husdyr og landbrugMiljøgodkendelse

Område

8800 Viborg

Offentliggørelse

27.09.2021

Klagefrist

Klagefrist er udløbet

Resume af sagen

Der søges om miljøgodkendelse til det eksisterende produktionsareal på 3.080 m2 uden ændringer i staldanlægget til en produktion bestående af søer, polte, smågrise og slagtesvin.

Projektet vil ikke påvirke produktionsomfanget væsentligt, da den eksisterende godkendelse tillader en produktion, som svarer til kapaciteten. Projektet vil således ikke betyde væsentlige ændringer i forbrug, støj, støv mv.

Kontakt

Miljø

87 87 56 09
Send en sikker mail Obs: Når du sender en mail til os, vil du blive bedt om at bruge dit NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer