You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Viborg: Afgørelse om tilladelse til nedsivning af regnvand, Arnbjerg Alle 10

Tilladelse til nedsivning af overfladevand fra Bjergsnæs efterskole i faskine på Arnbjerg Alle 10, Viborg.

Emne

Spildevand

Område

8800 Viborg

Offentliggørelse

27.08.2021

Klagefrist

Klagefrist er udløbet
Indsend klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet

Resume af sagen

Viborg Kommune meddeler tilladelse til nedsivning af overfladevand fra kloakopland 318. Nedsivningen sker i faskine på Arnbjerg Alle 10, Viborg Markjorder 5ab.
Tilladelsen til nedsivning er givet i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 19 og spildevandsbekendtgørelsens § 40.

Kontakt

Malene Kjærsgaard Sørensen

Tlf: 87 87 56 15