You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Viborg: Høring om ny planlægning for et område til boliger og rekreative formål ved Spangsdalen i Taphede

Idéfase for et område til boliger og rekreative formål.

Emne

IdéfaseKommuneplan

Område

8800 Viborg

Offentliggørelse

08.06.2023

Høringsfrist

Høringsfrist er udløbet

©Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

Resumé

Viborg Byråd begynder planlægningen for næste etape af Taphede. Byrådet opfordrer derfor alle til at komme med idéer og forslag til planlægningen jf. planlovens § 23c.

Formålet med planlægningen er at opdatere kommuneplanens retningslinje 11 for bevaringsværdige landskaber og udvide det eksisterende rammeområde til rekreative formål nr. VIBØ.R1.09_T37 og udvide det eksisterende rammeområde til boligformål nr. VIBØ.B4.17_T37.

Byrådet opfordrer alle interesserede til at komme med idéer og forslag til planlægningen senest den 6. juli 2023.

Borgermøde

Der afholdes borgermøde den 22. juni 2023 kl. 17.00 - 19.00 på Viborg Rådhus, Multisalen, Prinsens Alle 5, 8800 Viborg.

Formålet med planlægningen er at opdatere kommuneplanens retningslinje 11 for bevaringsværdige landskaber og udvide de to rammeområder til hhv. rekreativt område og boligområde nr. VIBØ.R1.09_T37 og nr. nr. VIBØ.B4.17_T37 i Kommuneplan 2017-2029.

Planlægningen forventes at omfatte en udvidelse af det rekreative område på ca. 3,5 ha i den vestlige del af Taphede, der kan ses med den grønne skravering på billedet nedenfor. I forbindelse med planlægningen skal den endelige afgrænsning mod vest fastlægges, da der er tegn på, at matrikelgrænsen ikke er fastsat korrekt. Udvidelsen af boligområdet vil omfatte omtrent 4.000 m2 vest for det eksisterende boligområde. Ændringen af boligområdet fremgår af den røde skravering. En mindre del af det eksisterende boligområde ændres til rekreativt område. Kommuneplanrammen ændres ikke syd for skraveringen.

Samtidig ændres afgrænsningen af det bevaringsværdige landskab. Udpegningen er foretaget på baggrund af ådalen omkring Vibækken, som skaber et spændende og smukt landskab. Det er vurderet, at afgrænsningen af det bevaringsværdige landskab dækker over arealer, der ikke direkte er en del af ådalen. Det er vurderet, at afgrænsningen skal fastsættes til kote 42, for at holde sig væk fra skrænter og ådal. Dermed er det ligeledes nødvendigt at ændre et mindre areal fra boligområde til rekreativt område. Der skal i kommende etaper af Taphede ses på, om afgrænsningen mellem boligområde og bevaringsværdigt landskab skal tilpasses i den konkrete planlægning. På billedet nedenfor ses det bevaringsværdige landskab som det grønne, skraverede område. Med rød skravering ses udvidelsen af boligområdet, der sammen med den eksisterende kommuneplanramme (orange markering), der fremover vil udgøre grænsen af det bevaringsværdige landskab.

Størstedelen af området er udlagt til hhv. boligområde og rekreativt område i kommuneplanrammerne nr. VIBØ.R1.09_T37 og nr. nr. VIBØ.B4.17_T37 i Kommuneplan 2017-2029. Området er ikke omfattet af en lokalplan.

Dine idéer og forslag kan f.eks. handle om:

  • Særlige ønsker til anvendelsen af det rekreative område
  • Forholdsregler ift. det bevaringsværdige landskab
  • Andre relevante anvendelser af området

Når denne idéfase er slut, vil vi vurdere de indkomne idéer og forslag, og beslutte om der skal udarbejdes et forslag til kommuneplantillæg og forslag til lokalplan.
Forslag til planer og vil komme i høring i mindst 8 uger. Her får du mulighed for at komme med bemærkninger til planerne. Indkomne bemærkninger vil indgå i beslutningen om planernes endelige vedtagelse.

Kontaktperson

Jakob Fladeland Iversen

Byplan

Tlf: 87 87 86 22