You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Viborg: Høring om ny planlægning for udvidelse af erhvervsområde ved Kirkebækvej

Idéfase for et område til erhvervsformål.

Emne

IdéfaseLokalplanKommuneplan

Område

8800 Viborg

Offentliggørelse

22.11.2023

Høringsfrist

Høringsfrist er udløbet

©Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

Resumé

Viborg Byråd begynder planlægningen for udvidelse af erhvervsområde ved  Kirkebækvej i Viborg Nordvest. Byrådet opfordrer derfor alle til at komme med idéer og forslag til planlægningen jf. planlovens § 23c.

Formålet med planlægningen er at udvide det eksisterende rammeområde nr. VIBNV.TA.03 og ændre anvendelsen fra tekniske anlæg til almene formål til erhvervsområde, og ændre maksimal bygningshøjde til 15 m.

Byrådet opfordrer alle interesserede til at komme med idéer og forslag til planlægningen senest den 20. december 2023.

Borgermøde

Der holdes ikke borgermøde.

Politisk beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget 8. november 2023 - sag nr. 14

Formålet med planlægningen er at ændre anvendelse fra teknisk anlæg til almene formål til erhvervsområde i kommuneplanrammen VIBNV.TA.03 i Kommuneplan 2017-2029.

Planlægningen forventes at omfatte en udvidelse af området på ca. 2.300 m² i den østlige del af rammeområdet. I forbindelse med planlægningen skal den endelige afgrænsning fastlægges. Området er i dag dækket af fredskovsareal.

Dine idéer og forslag kan f.eks. handle om:

  • Inddeling og anvendelse af området
  • Andre relevante anvendelser af området

Når denne idéfase er slut, vil vi vurdere de indkomne idéer og forslag, og beslutte om der skal udarbejdes et forslag til kommuneplantillæg og forslag til lokalplan.

Forslag til planer vil komme i høring i mindst 8 uger. Her får du mulighed for at komme med bemærkninger til planerne. Indkomne bemærkninger vil indgå i beslutningen om planernes endelige vedtagelse.

Kontaktperson

Mads Noermark Andersen

Byplan

Tlf: 87 87 86 43