You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Viborg: Høring om planlægning for centerområde ved Dumpen (Fischers Tårn)

Forslag til lokalplan nr. 485 og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2017-2029.

Emne

LokalplanKommuneplanMiljøvurdering af planer og programmer

Område

8800 Viborg

Offentliggørelse

29.02.2024

Høringsfrist

25.04.2024
Indsend dit høringssvar

Visualisering Fischers Tårn

Resumé

Formålet med planlægningen er at give mulighed for et konkret projekt kaldet "Fischers Tårn", der består af en bebyggelse i op til 12 etager.

Bebyggelsen skal nederst bestå af en base med mulighed for detailhandel, erhverv mv. og oven på basen en tårnbebyggelse med boliger. Bebyggelsen placeres ovenpå en p-kælder, der er skjult af et foranliggende terræn.

Herudover sikrer lokalplanen bevaring af bevaringsværdig bebyggelse på Dumpen 4, 6 og 8 samt mulighed for nedrivning af bevaringsværdig bebyggelse på Dumpen 2.

Byrådet ønsker at modtage bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser til planlægningen senest den 25. april 2024.

Borgermøde

Der holdes borgermøde onsdag den 13. marts 2024 kl. 17.00 - 19.00 på Viborg Rådhus, Prinsens Alle 5, 8800 Viborg.

Kort over området ved Dumpen (Fischers Tårn)

Da planforslagene kan få væsentlig indvirkning på miljøet, er der udarbejdet en miljørapport. Se bilag.

Kontaktperson

Ricco Bødker Andersen

Byplan

Tlf: 87 87 86 44