You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Viborg: Idéfase om ny planlægning ved Lundborgvej

Idéfase for et område til erhvervsformål.

Emne

IdéfaseKommuneplanMiljøvurdering af konkrete projekter (VVM)

Område

8800 Viborg

Offentliggørelse

14.11.2023

Høringsfrist

Høringsfrist er udløbet

©Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

Resumé

Viborg Byråd begynder planlægningen for et erhvervsområde ved Lundborgvej i Viborg. Byrådet opfordrer derfor alle til at komme med idéer og forslag til planlægningen jf. planlovens § 23c.

Formålet med planlægningen er at sikre udviklingsmulighederne for en eksisterende virksomhed ved at ændre anvendelsen af et uudnyttet areal fra rekreative formål til erhvervsområde.

Byrådet opfordrer alle interesserede til at komme med idéer og forslag til planlægningen senest den 30. november 2023.

Borgermøde

Der holdes ikke borgermøde.


Politisk beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget 8. november 2023 - sag nr. 13

Formålet med planlægningen er at ændre anvendelsen for del af rammeområde VIBNV.R1.07_T59 fra rekreative formål til lettere erhverv i Kommuneplan 2017-2029.

Kommuneplantillægget forventes at omfatte et område på ca. 6,26 ha i den nordvestlige del af Viborg. Adgang til området forventes at ske fra Lundborgvej. Ansøger ønsker området udlagt til lettere erhverv svarende til det eksisterende erhverv.

Størstedelen af området er udlagt til rekreative formål i kommuneplanramme VIBNV.R1.07_T59 i Kommuneplan 2017-2029, mens området med eksisterende erhverv er udlagt til lettere erhverv i kommuneplanramme VIBNV.E1.05_T68. Den ubebyggede del af området er desuden omfattet af lokalplan nr. 147B og tillæg nr. 1 hertil, mens eksisterende erhverv er omfattet af lokalplan nr. 430 og tillæg nr. 1 hertil. Derudover gælder lokalplan nr. 61 for den del af området, hvor der hidtil har været højspændingsledning, der er planlagt flyttet.

Dine idéer og forslag kan f.eks. handle om:

  • Særlige forhold og kvaliteter i området og dets omgivelser
  • Områdets ønskede karakter og miljø
  • Inddeling og anvendelse af området
  • Andre relevante anvendelser af området

Når denne idéfase er slut, vil vi vurdere de indkomne idéer og forslag, og beslutte om der skal udarbejdes et forslag til kommuneplantillæg, forslag til lokalplan og evt. miljørapport.

Forslag til planer og evt. miljørapport vil komme i høring i mindst 4 uger. Her får du mulighed for at komme med bemærkninger til planerne. Indkomne bemærkninger vil indgå i beslutningen om planernes endelige vedtagelse.

Kontaktperson

Mads Noermark Andersen

Byplan

Tlf: 87 87 86 43