You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Viborg Kommune: Høring om klimahandlingsplan

Viborg Kommune udarbejder en klimahandlingsplan om reduktion af drivhusgasser og klimatilpasning.

Emne

AndetIdéfase

Område

Hele Viborg Kommune

Offentliggørelse

01.07.2021

Høringsfrist

Høringsfrist er udløbet

Indkaldelse af idéer og forslag

Viborg Byråd går i gang med at udarbejde en klimahandlingsplan og opfordrer alle interesserede til at deltage i debatten og komme med idéer og forslag til planlægningen. Alle er velkomne til at komme med forslag til tiltag og samarbejder, så vi kan reducere udledningen af drivhusgasser og tilpasse os til klimaforandringer frem mod 2050.

Vi opfordrer til, at du angiver i emnefeltet, om høringssvaret omhandler energiproduktion, byudvikling, bygninger, transport, mobilitet, industri, landbrug, arealanvendelse, indkøb, forbrug, affald, bæredygtig levevis, klimatilpasning osv. Hvis muligt må du gerne i dit forslag angive forventet effekt, forlag til finansiering, ideer til samarbejdspartnere eller andet der har relevans for forslaget, men det er ikke et krav.

De ideer, der kommer ind, bliver fremlagt for Klima- og Miljøudvalget, som udvælger de ideer, der bliver taget med i det videre arbejde med at udforme klimahandlingsplanen. Ved den politiske drøftelse og prioritering af de indkomne idéer og forslag vil der blive lagt vægt på tiltag, som kommunen selv kan gøre noget ved og forhold det er realistisk, at kommunen kan påvirke. Afhængig af høringssvarene vil nogle af de borgere, virksomheder eller organisationer, som indsender høringssvar eventuelt få tilbud fra kommunen om at involvere sig i udarbejdelsen af klimahandlingsplanen.

Formål

Viborg Kommunes deltager i DK2020-projektet, hvilket indebærer, at kommunen skal udarbejde en ambitiøs klimahandlingsplan, der lever op til Parisaftalen, både hvad angår reduktion af drivhusgasser og klimatilpasning. Det betyder, at Viborg Kommune skal udarbejde en plan, som viser vejen til netto nul-udledning senest i 2050 for kommunen som geografisk område, og som viser, hvordan kommunen vil tilpasse sig klimaforandringerne. Formålet med DK2020-klimahandlingsplanen er både at prioritere konkrete tiltag og lægge en strategi for, hvordan Viborg Kommune over en lang periode skal arbejde med grøn omstilling. Du kan læse mere om klimahandlingsplanen på viborg.dk/DK2020

Offentligt møde

Kommunen holdte et offentligt møde med debat om klimahandlingsplanen onsdag den 25. august 2021 kl. 17-19 på Viborg Rådhus. Du kan se kommunens præsentation fra mødet her.

Offentliggjort: Torsdag den 1. juli 2021
Høringsfrist: Torsdag den 9. september 2021

Bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser til planforslaget og miljørapporten skal være modtaget senest den 9. september 2021. Benyt boksen "Indsend idéer og forslag".

Kontaktperson

Rasmus Trangbæk Kjærsgaard

Tlf: 87 87 86 38