You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Viborg Kommune: Høring om planlægning for vindmøller

Forslag til tillæg nr. 96 til Kommuneplan 2017-2029.

Emne

KommuneplanMiljøvurdering af planer og programmer

Område

8800 Viborg

Offentliggørelse

15.05.2023

Høringsfrist

Høringsfrist er udløbet

Billede af vindmøller

Resumé

Formålet med planlægningen er at opdatere kommuneplanens retningslinje 4 for placering og opstilling af vindmøller.
Planlægningen omfatter en overordnet stillingtagen til mulighed for placering af vindmøller i hele Viborg Kommune.
Byrådet ønsker at modtage bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser til planlægningen senest den 31. juli 2023.

Borgermøde

Der afholdes ikke borgermøde.

Det blev besluttet at udarbejde en miljørapport for planforslaget. Se bilag

Kontaktperson

Christian Erik Kjeldsen

Strategi og Udvikling

Tlf: 87 87 46 45