You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Viborg: Ny planlægning for Centerområde ved Dumpen/Ll. Sct. Peders Stræde

Idéfasen er slut.

Emne

IdéfaseKommuneplanLokalplan

Område

8800 Viborg

Offentliggørelse

23.05.2019

Høringsfrist

Høringsfrist er udløbet

Resume

Formålet med planlægningen er at give mulighed for en bebyggelse i 13 etager mod rundkørslen (et punkthus i 10 etager til boliger på en base på tre etager til dagligvarebutik og kontorer/udvalgsvare-butikker). Byggeriet skal kunne bygges sammen med Sct. Mathias Centret.

Offentliggjort: Torsdag den 23. maj 2019
Høringsfrist: Torsdag den 6. juni 2019

Høringsperioden er slut og planen er under politisk behandling.

Der blev holdt borgermøde den 29. maj 2019 på Viborg Rådhus, Prinsens Alle 5, 8800 Viborg.

Kontaktperson

Ricco Bødker Andersen

Byplan

Tlf: 87 87 86 44