You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Viborg, Sdr. Rind Vej 129. Afgørelse. Landzonetilladelse til ridebane

Etablering af en 60 x 20 m ridebane på et markareal,

Emne

Landzonetilladelse

Område

8800 Viborg

Offentliggørelse

20.04.2021

Klagefrist

Klagefrist er udløbet
Indsend klage til Planklagenævnet via Nævneneshus.dk

Resume af sagen

Der er givet tilladelse at etablere en 60 x 20 m ridebane på et markareal, der er under arealoverførsel til din tilgrænsende ejendom matr.nr. 5t og 5p Sdr. Rind By, Sdr. Rind, Sdr. Rind Vej 129.
Arealet planeres og drænes, inden der anlægges ridebane.
Ridebanen forsynes med omgivende hegn. Ridebanen forsynes ikke med lys.

Kontakt

Teknik og Miljø - Byplan

87 87 86 31
Send en sikker mail via borger.dk Obs: Når du sender en mail til os, vil du blive bedt om at bruge dit NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer