You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Viborg: Tilladelse til udledning af separat regnvand til Vibæk

Tilladelse til udledning af separat regnvand til Vibæk.

Emne

Spildevand

Område

8800 Viborg

Offentliggørelse

15.06.2021

Klagefrist

Klagefrist er udløbet
Indsend klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet

Resume af sagen

Viborg Kommune meddeler hermed tilladelse til udledning af separat regnvand fra regnvandskloakken i Overlund via eksisterende udløb og rensedam.
Tilladelsen meddeles i henhold til § 28, stk. 1 i miljøbeskyttelsesloven, samt kapitel 8 i spildevandsbekendtgørelsen.

Kontakt

Thomas Møller Schmidt

Tlf: 87 87 55 67