You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Vinkel, Vinkelvej 261 - §16b miljøtilladelse til svineproduktion

Der søges om tilladelse til ændring af dyreholdet i eksisterende bygninger.

Emne

Husdyr og landbrug

Område

8800 Viborg

Offentliggørelse

12.05.2021

Klagefrist

Klagefrist er udløbet
Her kan du klager over afgørelsen

Resumé af sagen

Driftsbygningerne på Vinkelvej 261 består af staldanlæg til svineproduktion med et samlet produktionsareal på 350 m2 i alt. Dertil kommer 2 gyllebeholdere med en samlet kapacitet på 1.566 m3.

Staldene har tidligere været godkendt til smågriseproduktion, men smågriseproduktionen har ikke været i drift i over 3 år.

Jesper Lindgaard Pedersen søger nu (den 19. marts 2021) om miljøtilladelse efter husdyrbruglovens § 16b til en slagtesvinsproduktion på 350 m2 produktionsareal i de eksisterende stalde. Staldinventaret renoveres.

Miljø

87 87 56 09
Send en sikker mail Obs: Når du sender en mail til os, vil du blive bedt om at bruge dit NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer