You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Vorde: Høring om Tillæg nr. 27 til Spildevandsplan 2019

Tillægget drejer sig om optagelse af nye 4 nye boliggrunde i eksisterende kloakopland i Vorde.

Emne

Spildevand

Område

8831 Løgstrup

Offentliggørelse

29.10.2021

Høringsfrist

24.12.2021
Indsend høringssvar via vores planportal (dkplan.niras)

Resume af sagen

Høring

Forslag til Tillæg nr. 27 til Spildevandsplan 2019 sendes i offentlig høring.

Tillægget drejer sig om optagelse af nye 4 nye boliggrunde i eksisterende kloakopland i Vorde.

Du kan afgive dit høringssvar til tillægget direkte via vores planportal. Benyt funktionen ”Indsend kommentar” i tillægget.

Miljøvurdering

Viborg Kommune har afgjort, at forslaget ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Begrundelsen fremgår af tillægget.

Inden 4 uger efter offentliggørelsen kan du klage over afgørelsen om ikke at gennemføre miljøvurdering.

Se klagevejledning her.

Kontakt

Malene Kjærsgaard Sørensen

Tlf: 87 87 56 15