You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Vranumvej 5, 8800 Viborg - Foroffentliggørelse af ansøgning om §16a stk. 2 miljøgodkendelse vedr. svineproduktion

Emne

Husdyr og landbrug

Område

8800 Viborg

Offentliggørelse

19.04.2021

Høringsfrist

Høringsfrist er udløbet
Se foroffentliggørelses information her

Resumé

Mads Rauff, Søbyvej 40, 7840 Højslev har søgt Viborg Kommune om en miljøgodkendelse efter husdyrlovens § 16a på Vranumvej 5, 8800 Viborg.

Baggrunden for ansøgningen er et ønske om at få godkendt eksisterende produktionsarealer efter gældende lovgivning, hvor der ikke længere godkendes et bestemt antal dyr men derimod antal m² i staldene. Dermed er der mulighed for at sammensætte dyreholdet i det eksisterende husdyranlæg mere fleksibelt.

Der bygges ikke nyt i forbindelse med denne ansøgning.

Der forventes ingen væsentlige ændringer i forhold til den nuværende produktion og drift. Dermed sker der heller ingen væsentlige ændringer for naboer omkring husdyrbruget i forhold til oplevelse af støj, støv, lugt, færdsel til og fra husdyrbruget mv.