You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Tips til den gode ansøgning

Her kan du finde gode råd til at lave en god ansøgning

Det er en god idé at sætte sig godt ind i, hvordan man laver en ansøgning til en fond eller pulje. Læs derfor altid vejledningen for den specifikke ansøgning inden du går igang med at skrive ansøgningen

 • Sæt dig ind i hvad fonden støtter - og hvad den ikke støtter
 • Anvend ansøgningsskemaet, hvis der er et specifikt der skal bruges
 • Udfyld hele ansøgningsskemaet
 • Skriv kortfattet, enkelt og præcist
 • Søg om realistiske beløb. Tjek hvilke beløb fonden normalt bevilger
 • Søg om et specifikt beløb. Skriv ikke "mellem 10 - 20.000 kr."
 • Læs korrektur
 • Undersøg ansøgningsfrister 
 • Tag kontakt til fonden ved spørgsmål

Lav en god projektbeskrivelse
En god projektbeskrivelse er nødvendig for en god ansøgning. Den skal belyse disse spørgsmål:

 • Hvorfor ønskes projektet gennemført?
 • Hvordan forventes projektet gennemført?
 • Hvornår forventes projektet gennemført?
 • Hvem er projektet til gavn for?

En projektbeskrivelse kan indeholde følgende oplysninger:

 • Projektets titel som angiver hvad projektet handler om
 • Hvem der står bag ansøgningen 
 • Hvem man skal henvende sig til, hvis man ønsker yderligere oplysninger
 • Formål/hensigt med projektet
 • Projektets målgruppe 
 • Projektets indhold og aktiviteter der skal føre til realisering af formålet
 • Tidsplan for projektets start og afslutning
 • Formidling af projektet
 • Budget - hvilke udgifter der er i projektet
 • Finansiering - hvordan projektet skal finansieres
 • Om der er søgt om tilskud til projektet andre steder
 • Eventuelle eksisterende tilsagn om støtte
 • Vedlæg kun relevante bilag og skriv hvor mange der er vedlagt