You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Budget 2024 til 2027

Her kan du læse om budgettet for 2024 og overslagsårene 2025-2027, som er vedtaget af Byrådet den 11. oktober 2023.

Basisbudgettet udgør det økonomiske udgangspunkt for budgetforhandlingerne. I notatet gennemgås budgetforudsætningerne i basisbudgettet.

Tirsdag den 29. august 2023 indgik tre partier i Viborg Byråd forlig om budget 2024-2027. 28 ud af byrådets 31 medlemmer står dermed bag budgettet for de kommende fire år.

Byrådet har på mødet den 11. oktober 2023 vedtaget budgettet for 2024 og overslagsårene 2025-2027 (link til sag nr. 1 i Byrådet den 11. oktober 2023).

Det vedtagne budget består af basisbudgettet, ændringer i budgetforliget samt ændringsforslag, som byrådet i 2. behandling af budgettet, har besluttet, skal indarbejdes i budgettet. Hertil kommer bevillingssager, som byrådet har godkendt, frem til byrådets budgetvedtagelse (2. behandling af budgettet).

Hvor finder du mere information om Viborg?

Vidste du, at Viborg Kommune samler data om fx indbyggertal, økonomi, personaleforhold, skoler, ældre og meget mere i en offentlig portalløsning, der er frit tilgængelig for alle. Hvis du er interesseret i at vide mere om bl.a. budgettet, så besøg Rundt om Viborg Kommune.

Økonomi

Prinsens Alle 5
8800 Viborg