You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Tilgængelighed

Handicaprådet har et stort fokus på tilgængelighed for handicappede borgere i Viborg Kommune.

INDHOLD

Tilgængelighedsprisen

Handicaprådet uddeler hvert år Tilgængelighedsprisen til en person, virksomhed eller forening i Viborg Kommune, der har gjort en særlig indsats for tilgængelighed for alle.

Tilgængelighed i bred forstand

Handicaprådet har en bred forståelse af begrebet ’tilgængelighed’, og prisen kan gives for en ekstraordinær indsats, som f.eks. fysiske forhold, tilgængelighed for alle til kultur, friluftsliv og sport eller nye tiltag for at lette kommunikationen for grupper med handicaps.

Tilgængelighedsprisen kan betragtes som et skulderklap til dem, der har gjort en forskel for tilgængeligheden i kommunen. Jeg håber, at der er mange, som vil bruge denne mulighed til at indstille kandidater til prisen for 2021.
– Ulla Serup Thomsen, formand for Viborg Handicapråd

Forslag modtages indtil 11. juni

Alle borgere kan indstille kandidater til Tilgængelighedsprisen ved at sende en mail til ullaserupt@gmail.com senest den 11. juni 2021 med navn på kandidaten, samt en kort beskrivelse af den særlige indsats.

De indkomne forslag vurderes af et udvalg nedsat af Handicaprådet. Udvalget skal se på og vurdere forslagene, inden mulige modtagere af prisen indstilles til Handicaprådet, som træffer den endelige beslutning.

Er der ikke indkommet egnede forslag før fristens udløb, kan Handicaprådet undlade at uddele prisen.

Offentliggørelse af vinderen

Præmien er igen i år en glaskunst, et diplom og ikke mindst æren.

Vinderen af Tilgængelighedsprisen 2021 offentliggøres ved et offentligt arrangement den 23. august 2021.

I 2020 gik prisen til Havredal praktiske uddannelser for deres arbejde med at bygge bro mellem unge med særlige behov og resten af samfundet.

Kontakt

Kontaktpersoner i Handicaprådet

Prinsens Alle 5
8800 Viborg

Kontaktperson

Sekretær

Niels Broch Knudsen

ncbk@viborg.dk

Doris Gadegaard

dog@viborg.dk