You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Her på siden kan du se, hvordan det går med hver af målsætningerne i Viborg Kommunes Sammenhængsmodel. De fem overordnede temaer, der ud fra Sammenhængsmodellen måles på er: Bæredygtighed, Vækst og Socialt ansvar, Sundhed, Læring og Uddannelse, samt Oplevelser og Fællesskaber.

Mål : Borgerne oplever sammenhæng i Viborg Kommune
Læs mere her
Mål : En større andel af eleverne i 9. klasse skal vurderes uddannelsesparate, herunder skal andelen af elever, der opnår mindst 2 i dansk og matematik ved 9./10. klasse-prøven hæves til 92% i 2025
Læs mere her
Mål : Vi ønsker et bæredygtigt miljø. I 2025 vil vi i Viborg Kommune genanvende 55 % af husholdningsaffaldet
Læs mere her
Mål : Andelen af unge rygere er halveret inden 2025. Der er 20% færre rygere i alle aldersgrupper
Læs mere her
Mål : Færre i Viborg Kommune føler sig ensomme
Læs mere her
Mål : Årlig befolkningstilvækst på mindst 0,5% (svarende til knap 500 indbyggere pr år)
Læs mere her
Mål : 80% er tilfredse med udbud af og adgang til events og oplevelser i Viborg Kommune
Læs mere her
Mål : Antallet af arbejdspladser stiger med 5% frem mod 2025
Læs mere her
Mål : 90% af unge har taget en ungdomsuddannelse inden de er 25 år
Læs mere her
Mål : Infrastrukturen til og fra Viborg Kommune og internt i kommunen forbedres
Læs mere her
Mål : Vi vil understøtte et socialt ansvarligt arbejdsliv, hvor alle borgere kan bidrage til arbejdsmarkedet
Læs mere her
Mål : Andelen af borgerne i Viborg Kommune med et sundt kostmønster skal stige til 88% i 2025
Læs mere her
Mål : Vi ønsker vækst i alle lokalsamfund over 200 indbyggere
Status : 17 af 40 byer har oplevet vækst i indbyggertal.
Mål : 80% af borgerne i Viborg Kommune er medlem af en lokalforankret forening i 2025
Læs mere her
Mål : Borgernes uddannelses-/kompetenceniveau skal højnes
Læs mere her
Mål : Mindst 85% af alle borgere i Viborg Kommune er fysisk aktive i 2025
Læs mere her
Mål : En større andel af borgerne i Viborg Kommune skal have tilknytning til arbejdsmarkedet, og en mindre andel af borgerne skal være på offentlig forsørgelse
Læs mere her
Mål : Vi vil etablere økonomisk, fagligt og miljømæssigt, bæredygtige institutioner
Læs mere her
Mål : Vi ønsker at øge omfanget af frivillighed i Viborg Kommune
Læs mere her
Mål : Vi vil tiltrække flere uddannelser til Viborg Kommune, og antallet af unge, der vælger Viborg som uddannelsesby, skal øges
Læs mere her
Mål : Mindst 80% af alle borgere i Viborg Kommune vurderer deres generelle trivsel og livskvalitet som høj i 2025
Læs mere her
Mål : Vi vil forøge antallet af unge og voksne, der har relevante kvalifikationer, der imødekommer arbejdsmarkedets behov
Læs mere her