You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

På et år er andelen af unge mellem 16-24 år, som ryger dagligt, faldet fra 8 procent sidste år til 5 procent i år.

Under temaet Sundhed er et af målene, at andelen af unge rygere er halveret inden 2025. På et år er andelen af unge mellem 16-24 år, som ryger dagligt, faldet fra 8 procent sidste år til 5 procent i år.

Viborg Ungdomsskole arbejder med at understøtte sunde fællesskaber blandt de unge.

Røgfri fællesskaber

I Viborg Kommunes borgerundersøgelse i 2020 fremgår det, at andelen af daglige rygere i alderen 16-24 år er faldet fra 8 procent til 5 procent.

På Viborg Ungdomsskole arbejder de løbende at understøtte eleverne i at blive eller forblive røgfri. Det sker blandt ved hjælp af oplæg om rygning og samarbejde med Viborg Sundhedscenter.

– Vi arbejder på rigtigt mange fronter med at skabe sunde fællesskaber for de unge. F.eks. tilbyder vi to eftermiddage om ugen klub efter skoletid, og det benytter en del af vores elever sig af. Her kan de spille Playstation og brætspil – eller bare hænge ud sammen. Rammerne er åbne og uformelle for de unge, så det giver os en mulighed for at udfordre dem om rygning som det, man mødes over, fortæller Roald Kiilerich, som er afdelingsleder på Viborg Ungdomsskole.

Ud over det daglige samvær er Sundhedscentret fast samarbejdspartner i forhold til information om rygning og tilbud om rygestop-kurser.

– Når jeg snakker røg med de unge, er det ikke kun om rygstopkurser. Det handler også meget om, at de unge kan finde nogle andre måder at være sammen på, hvor de kan frigøre sig fra, at cigaretterne altid skal være den faste følgesvend, siger forebyggelseskonsulent Bettina Mirasola fra Viborg Sundhedscenter.

Sammensatte tal

Den positive udvikling for de helt unge rygere er dog mere sammensat end som så. De tre procentpoint færre daglige rygere modsvares af en tilsvarende stigning af unge, som siger, at de ryger mindst én gang om ugen – fra 2 til 5 procent.

I aldersgruppen 24-35 år er der næsten sket en fordobling i antallet af daglige rygere – fra 12 procent i 2019 til 23 procent i 2020.

Samlet set for alle aldersgrupper er der ingen tydelig statistisk udvikling fra 2019 til 2020.