You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Læring & Uddannelse

Vi ønsker relevant læring og attraktiv uddannelse til alle borgere; børn, unge og voksne, for at skabe mulighed for at alle borgere kan komme i beskæftigelse.

Målsætninger

Under temaet Læring & Uddannelse er der følgende fire målsætninger:

  • Borgernes uddannelses-/kompetenceniveau skal højnes
  • Vi vil tiltrække flere uddannelser til Viborg Kommune, og antallet af unge, der vælger Viborg som uddannelsesby, skal øges
  • En større andel af eleverne i 9. klasse skal vurderes uddannelsesparate, herunder skal andelen af elever, der opnår mindst 2 i dansk og matematik ved 9./10. klasse-prøven hæves til 92% i 2025
  • 90% af unge har taget en ungdomsuddannelse inden de er 25 år