You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Arkitekturens Pris

Arkitekturens Pris 2021 gik til Niels Due Jensens Plads i Bjerringbro.

Bygherre: Viborg Kommune i samarbejde med Bjerringbro by og Grundfos
Arkitekter: Labland Architects

Borgmester Ulrik Wilbek, der er formand for komitéen bag uddelingen af Arkitekturens Pris i Viborg Kommune, stod for præmieringen, der fandt sted den 29. september 2021 ved et arrangement på Niels Due Jensens Plads.

Der blev overrakt priser til arkitekten og til Bjerringbro by, og der blev afsløret en bronzeplakette, der markerer præmieringen.

Komitéens udvælgelse af projektet er sket på baggrund af en række vidt forskellige forslag, der er indsendt af kommunens borgere.

Med projektet for Niels Due Jensens Plads i Bjerringbro har byen fået et nyt, aktivt samlingssted.

Et stort p-areal, der tidligere virkede som byens bagside, som de omkransende bygninger vendte ryggen imod, er med dette projekt nu blevet til et stort aktiv for byen. Området er omdannet til en levende byrumsforbindelse mellem Bjerringbros kulturhus (Gudenåhuset) og Storegade, og fungerer nu som hele byens byrum med leg, vand og aktiviteter.

Pladsen er udført med få, enkle materialer i et sammenhængende, landskabeligt greb, der indarbejder aktiviteter, scene, og grønne naturlommer i en overbevisende helhed. Her er skabt et bredt, favnende samlingssted, hvor alle kan føle sig velkommen, og det store antal besøgende, der konstant bruger området, vidner om projektets succes.

Vand er indarbejdet i projektet som et centralt, legende og iscenesættende element, der skaber liv og en naturlig reference til byens nærhed til Gudenåen og samarbejdet med Grundfos, der er en stor del af byens dna, og som har været med til at sponsorere projektet som en gave til byen.

Med projektet for Niels Due Jensens Plads er der skabt et nyt hjerte i Bjerringbro, hvor ålandskab og natur trækkes ind i byen, og borgere i alle aldre inviteres til leg og fællesskab i et nytænkende, uformelt og inviterende byrum.

Viborg Byråd nedsatte i 1987 en komité, der bedømmer byggerier og anlægsarbejder i følgende kategorier:

  • Gode og smukke bygninger opført i Viborg Kommune.

  • Smukt udførte og veltilpassede om- og tilbygninger samt restaureringer af eksisterende bygninger i Viborg Kommune.

  • Andre anlæg, der anses for at bidrage til kommunens forskønnelse (f.eks. byrum, pladser, parker og lignende).

Prisbelønningen gives i to niveauer – alt efter projektets arkitektur og kvalitet – til bygherren og dennes
arkitekt i form af:

  1. En pengepræmie, diplom og en bronzetavle til at opsætte på byggeriet.

  2. Hædrende omtale og diplom.

Komitéen ønsker gennem sit arbejde at sætte fokus på og styrke arkitekturen og bygningskvaliteten i Viborg
Kommune.

Borgmesteren (formand for komitéen)
Formand for Kultur- og Fritidsudvalget
Formand for Teknisk Udvalg
Direktøren for Teknik & Miljø
2 eksterne arkitekter, udpeget af Arkitektforeningen

Kontaktperson

Ricco Bødker Andersen

Tlf: 87 87 86 44