You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Arkitektkonkurrence - Domkirkekvarterets byrum, støttet af A P Møller fonden

A.P. Møller Fonden har bevilget 47 millioner kroner til udviklingen af Domkirkekvarterets byrum.

47 millioner kroner fra A.P. Møller Fonden

Donationen fra A. P. Møller Fonden går til en samlet arkitektkonkurrence for byrum og realisering af følgende byrum:

  • Stænderpladsen
  • Bispestien
  • Hans Tausens Minde
  • Margretheplænen
  • Gråbrødre Kirke Stræde

Den rige kulturarv og de mange fortællinger benyttes som afsæt for et nyt aktivt og moderne byrum i hjertet af Viborg.

Øvrige fonde

Ud over A.P. Møllers fondsdonation til ”Domkirkekvarteret byrum” er allerede opnået midler fra øvrige fonde til:

  • Et nyt bymuseum i den gamle Vestre Landsret og bygning.
  • Et nyt hærvejscenter i det gamle rådhus ved Stænderpladsen.

Viborg Kommune investerer også selv i Domkirkekvarteret.

Kontakt

Teknik & Miljø - Strategi og Udvikling

87 87 86 01

Trine Katrine Ribergaard Skammelsen - Telefon 30 55 47 88