You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Helhedsplan for Bjerringbro

Viborg Byråd vedtog i februar 2019 ’Helhedsplan for Bjerringbro X’. Planen er udarbejdet i et tæt samarbejde mellem Viborg Kommune, Bjerringbro Byforum, Bjerringbrorådet og aktive borgere, foreninger og virksomheder i byen.

Helhedsplanen er et idékatalog over indsatser, der kan medvirke til:

  • at skabe stolthed over Bjerringbro ved at udfolde dens styrker og potentialer
  • at udvikle de grønne områder omkring Gudenåen til et samlingssted for byens nordlige og sydlige bydel
  • at styrke byens fællesskaber og skabe gode rammer for aktivitet.

Parterne, der sammen udarbejdede helhedsplanen, samarbejder fortsat om at realisere udvalgte indsatser.

Foreløbigt er nedenstående indsatser igangsat eller gennemført.

Fakta

Helhedsplan for Bjerringbro er godkendt i februar 2019.

Viborg Byråd har afsat godt 8 mio. kr. til realisering af anlægsprojekter fra helhedsplanen samt yderligere 3 mio. kr. til nedrivning af de tidligere kommunale institutioner på Sønderbro (forsamlingshus, Søndre Skole mm).

Der er desuden opnået følgende støtte

  • GRUNDFOS A/S har sponsoreret fornyelsen af Niels Due Jensens Plads med op til 25 mio. kr.
  • Foreningen Bjerringbro Elværk støtter delprojekter på Åpromenaden med 3,6 mio. kr. samt ombygningen af Gudenåhusets foyer med op til 1,5 mio. kr.
  • Statens pulje ’Områdefornyelsens forsøgsprojekter’ støtter etablering af Åpromenaden med 2,5 mio. kr.
  • Kunstprojektet for Brogadebroen og -viadukten har opnået støtte på 150.000 kr. fra Statens Kunstfond og på 160.000 kr. fra 2 kommunale puljer.

     

 

Teknik & Miljø - Strategi og udvikling

87 87 86 31
Send en sikker mail Obs: Når du sender en mail til os, vil du blive bedt om at bruge dit NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer