You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Houlkær - helhedsplan for centerområde

Byrådet har besluttet at lave en helhedsplan for centerområdet i Houlkær i den østlige del af Viborg.

Helhedsplanen omfatter området mellem Houlkærvej, Odshøjvej, Skaldehøjvej og Houlkærhallen.

Om planforslaget

 • Det peger på, hvor en udvikling af områdets udearealer vil skabe bedre sammenhænge og flere fællesskaber på tværs.
 • Den indeholder et overordnet bud på udviklingspotentialerne i hele området, og udvalgte delområder er detaljeret yderligere.
 • Den var i høring fra 7. marts til 11. april 2024.
 • Den blev drøftet på borgermøde den 2. april.
 • Byrådet behandler bemærkninger fra borgerne i juni 2024.
 • Når planen er vedtaget vælger Byrådet hvilke delprojekter der skal realiseres.
 • De øvrige forslag i planen indgår som inspiration til områdets senere udvikling.

Følgegruppe og proces

Som en del af planprocessen er der nedsat en følgegruppe af repræsentanter for området. Forslaget til Helhedsplanen er udviklet i tæt dialog med følgegruppen på baggrund af deres drømme og visioner for områdets udvikling.

Følgegruppen er sammensat af repræsentanter for:

 • Initiativgruppen Houlkær
 • Boligselskabet Viborg
 • Viborg Gymnasium og HF
 • Media College Denmark
 • Houlkær skole
 • Houlkær Hallen
 • Houlkær Kirke
 • Houlkær Bibliotek

Åbent hus

I september 2023 blev der holdt ”åbent hus”, hvor de foreløbige skitser til planen blev fremvist. 70-80 personer kiggede forbi og bidrog med deres input til planlægningen.

Økonomi

Byrådet har afsat:

 • 300.000 kr. til at få udarbejdet Helhedsplanen for centerområdet i Houlkær
 • 3.165.000 kr. i budgettet til efterfølgende at realisere tiltag fra helhedsplanen.

Tidsplan

Vi forventer denne tidsplan for projektet:

 • Efteråret / vinter 2023: Der udarbejdes et forslag til helhedsplan i dialog med områdets interessenter.
 • Februar 2024: Teknisk Udvalg behandler forslaget til helhedsplan
 • 7. marts – 11. april 2024: Forslaget i offentlig høring.
 • 2. april 2024: Borgermøde på Viborg Gymnasium kl. 17.00 – 19.00
 • Juni 2024: Teknisk Udvalg og Viborg Byråd behandler de indkomne bemærkninger og godkender forslag til helhedsplanen.
 • September 2024: Teknisk Udvalg beslutter hvilke delprojekter, der skal udføres for det afsatte anlægsbudget.
 • Oktober 2024 – juni 2025: Anlægsprojekterne projekteres og anlægsopgaven sendes i udbud.
 • August – December 2025: Delprojekterne udføres.

Kontakt

Helle Gravesen

Strategi og Udvikling

Tlf: 87 87 86 33