You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Houlkær - helhedsplan for centerområde

Byrådet har besluttet at lave en helhedsplan for centerområdet i Houlkær i den østlige del af Viborg.

Helhedsplanen skal laves for området mellem Houlkærvej, Odshøjvej, Skaldehøjvej og Houlkærhallen. Den skal pege på, hvor en udvikling af områdets udearealer vil skabe bedre sammenhænge og flere fællesskaber på tværs.

Planen vil overordnet komme med bud på udviklingspotentialerne i hele området, mens udvalgte delområder detaljeres yderligere.

Efter planens vedtagelse vil Byrådet udvælge enkelte delprojekter til realisering.

Åbent hus - 20. september 2023

De første skitser til den nye helhedsplan blev vist frem. 

Det var dejligt at mange borgere deltog og gav kommentarer og input til det videre arbejde.

Se indbydelsen til åbent hus (pdf)

Følgegruppe

Der er nedsat en følgegruppe af repræsentanter for området, som bidrager med viden om, hvordan området fungerer i dag og hvad der er behov for at ændre

Følgegruppen er sammensat af repræsentanter for:

 • Boligselskabet Viborg
 • Viborg Gymnasium og HF
 • Medieskolerne
 • Houlkær skole
 • Houlkær Kirke
 • Houlkær Bibliotek
 • Houlkær Hallen
 • Initiativgruppen Houlkær.

Økonomi

Byrådet har afsat:

 • 300.000 kr. til at få udarbejdet Helhedsplanen for centerområdet i Houlkær
 • 3.165.000 kr. i budgettet til efterfølgende at realisere tiltag fra helhedsplanen.

Tidsplan

Planlægningen forventes at forløbe efter denne tidsplan:

 • Efteråret 2023: Der udarbejdes et forslag til helhedsplan i dialog med områdets interessenter.
 • November 2023: Teknisk Udvalg behandler forslaget til helhedsplan
 • December 2023: Forslaget til helhedsplan sendes i offentlig høring i 4 uger.
 • Februar 2024: Teknisk Udvalg og Viborg Byråd behandler de indkomne bemærkninger, godkender forslag til helhedsplanen og beslutter hvilke delprojekter, der skal udføres for det afsatte anlægsbudget.
 • Foråret 2024: Anlægsprojekterne projekteres og anlægsopgaven sendes i udbud.
 • Efteråret 2024: Delprojekterne udføres.

Kontakt

Helle Gravesen

Strategi og Udvikling

Tlf: 87 87 86 33