You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Viborg Midtby - strategisk udviklingsplan

Byrådet har besluttet at udarbejde en ny Strategisk udviklingsplan for Viborg midtby som skal afløse den nuværende Viborg Midtbyplan.

Det første, der vil ske i processen, er at sætte en bred borger- og interessentinddragelse i gang.

Formålet med planen er

  • at skabe øget engagement og fællesskabsfølelse omkring Viborg midtby gennem inddragelse af borgere, interessenter og erhvervsliv.
  • at styrke detailhandlen i Viborg gennem øget samarbejde og endnu bedre og bæredygtige byrum - at udvikle midtbyen som en destination.
  • at skabe rammer for endnu mere byliv og aktivitet, herunder skal midtbyen både være attraktiv at bo i for børnefamilier og et attraktivt mødested for studerende.
  • at understøtte bosætning og turisme i hele kommunen gennem udvikling af en fælles destination i kommunens hovedby med udgangspunkt i styrkepositioner som Domkirkekvarteret, Hærvejen og Unesco Creative City, herunder at styrke både kulturarven og det skæve og kreative.

Domkirkekvarteret

Udviklingen af Domkirkekvarteret vil indgå som en særlig indsats i den strategiske udviklingsplan for Viborg midtby.

Læs mere om Domkirkekvarteret

Om processen

Politisk beslutning i byrådet 30. august 2023 - punkt 12.

Tidsplan

  • Frem til medio 2024 - inddragelsesproces.
  • Ultimo 2024 - offentlig høring af forslag til Strategisk udviklingsplan.
  • Primo 2025 endelig vedtagelse af Strategisk udviklingsplan.

Kontakt

Teknik & Miljø - Strategi og Udvikling

87 87 86 01
Send en sikker mail Obs: Når du sender en mail til os, vil du blive bedt om at bruge MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer