You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Gudenåsamarbejdet og Oplev Hærvejen

Viborg Kommune er en del af Gudenåsamarbejdet og Oplev Hærvejen i samarbejde med en række andre kommuner.

Gudenåsamarbejdet

Viborg Kommune indgår sammen med de seks andre Gudenå-kommuner Hedensted, Horsens, Skanderborg, Silkeborg, Favrskov og Randers i Gudenåsamarbejdet.

Formålet med GudenåSamarbejdet er at binde Gudenåen og oplandet bedre sammen som en sammenhængende outdoor-/friluftsdestination for borgere, gæster og turister.

Gudenåsamarbejdet har siden etableringen i 2016 blandt andet:

  • Sat skilte på alle broer og overbæringssteder over Gudenåens hovedløb samt ind til alle teltpladser.
  • Revideret og genudgivet en række kort over Gudenåen fra kilde til fjord.
  • Skabt ny formidling om Trækstien.
  • Samarbejdet med turistorganisationerne om opgradering og nye beskrivelser af de regionale cykelruter.
  • Etableret det digitale oplevelseskort oplevgudenaa.dk
  • Koordineret og faciliteret øget tilgængelighed og synlighed af Gudenåens og oplandets oplevelsesmuligheder.
  • Med støtte fra Region Midtjylland gennemført et podcast-projekt om Gudenåens kulturhistorie.

Oplev Hærvejen

Viborg Kommune er med i Oplev Hærvejen, som har til formål at udvikle de historiske ruter som en attraktion for turister og lokale borgere.

Der er i Viborg både fokus på at højne oplevelse ved at gå og cykle på Hærvejen og ved at afholde events og løb med tilknytning til Hærvejen.

Nordea Fonden har meddelt sin interesse i at investere i Oplev Hærvejen. Foreningen er derfor under udvikling til at kunne håndtere de kommende investeringer. Viborg Kommune deltager aktivt i det arbejde.