You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

De konkrete projekter

Se initiativerne, der skal gøre Karup-Kølvrå til et endnu mere attraktivt sted at bo.

Gode, lokale kræfter i Karup-Kølvrå har sammen med kommunale folk siden sensommeren 2020 arbejdet på at gøre Karup-Kølvrå til et endnu bedre sted at bo og leve.

Gennem workshop, borgermøder, høringsrunde og arbejdsgrupper er resultatet 11 projekter, der er planlagt til at blive gennemført i løbet af 2022 og 2023.

Se forslag, ideer og høringssvar fra borgerne. (pdf)


Her kan du se en oversigt over de 11 konkrete projekter. (pdf)

Projekterne tager udgangspunkt i fire temaer.

De fire temaer

  • Et center i Kølvrå med fokus på sundhed og trivsel
  • Et center i Karup med fokus på læring og udvikling
  • Fokus på sammenhængen mellem de to by-områder
  • En samlende fortælling om området, der skaber en fælles identitet.

Læs mere om de fire temaer i Vision og anbefalinger for en sammenhængende indsats i Karup-Kølvrå. (pdf)

Fakta

  • Økonomi- og Erhvervsudvalget har fra efteråret 2020 sat i gang i en sammenhængende indsats i Karup-Kølvrå med udgangspunkt i Viborg Kommunes Sammenhængsmodel.
  • Målet er at styrke en fælles opfattelse af områdets kvaliteter samt muligheder og gøre det mere attraktivt at bo og leve i området.
  • Karup-Kølvrå er valgt til, fordi borgere har vist, at de kan og vil tage fat selv og gøre en frivillige indsats for området.
  • Byrådet har afsat 2 mio. kr. i henholdsvis 2022 og 2023 til nye tiltag i forbindelsen med indsatsen. Det vil være forventeligt, at gode projekter også vil kunne få støtte fra fonde.
  • Økonomi- og Erhvervsudvalget har i august 2021 godkendt 11 projekter fra arbejdsgrupper, der bestod af lokale borgere og folk fra Viborg Kommune.