You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Frederiks

I Frederiks arbejdes der for at samle byen og skabe sammenhæng på tværs af hovedgaden som tidligere har delt byen i 2. Desuden at skabe gode rammer for fysisk udfoldelse via afmærkede ruter med træningsredskaber.

I foråret 2019 blev der gennemført møder om program for områdefornyelsen i Frederiks med en bredt funderet følgegruppe for Frederiks. De projekter som er indskrevet i programmet, er udvalgt fra tidligere borgermøder og kvalificeret af følgegruppen i foråret 2019. I borgerprocesperioden var der 4 følgegruppemøde samt 2 borgermøder.

Fakta

I forbindelse med ansøgning til puljen ”Byforskønnelse mindre byer 2017” søgte Alhedens Borgerforening om opstart af områdefornyelse i Frederiks.

Teknisk Udvalg traf på mødet den 29. november 2017 beslutning om, at der i 2018 skal igangsættes områdefornyelse i Frederiks.

Der blev i foråret 2019 udarbejdet program for Områdefornyelse Frederiks inden for en budgetramme på 4.500.000 kr. De udvalgte projekter i programmet tager udgangspunkt i de konklusioner der er kommet frem på lokale borgermøder i 2017.

Program for områdefornyelsen Frederiks blev godkendt af Byrådet den 26/6-2019. Efterfølgende blev programmet sendt til orientering i ministeriet og kom tilbage uden bemærkninger 27/9-2019.

Støtte

Områdefornyelsen gennemføres med økonomisk støtte fra:

Logo for Transport- og Boligministeriet

Teknik & Miljø - Strategi og udvikling

87 87 86 31
Send en sikker mail Obs: Når du sender en mail til os, vil du blive bedt om at bruge dit NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer