You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Rødkærsbro

Fokus på bosætning i Rødkærsbro ved bl.a. en opgradering af byens grønne områder med mere leg og bedre tilgængelighed. Desuden en fornyelse af udvalgte områder som ses fra toget, når man kører gennem byen.

Områdefornyelsen i Rødkærsbro er i projektfasen og udførelsen af projekterne sker løbende i en 5-årig periode fra 2017-2021 jfr. budget-, tids- og handlingsplan i programmet. Nedenstående projekter er enten igangsat eller gennemført.

En opgradering af Jernbanegade

Gennemgående fortov og nyt beplantning langs Jernbanegade.
Gennemgående fortov og nyt beplantning langs Jernbanegade.

Projektet omfatter nedrivning af medborgerhuset for i stedet at give plads til et grønt parkeringsareal, der kan afløse den tidligere asfaltbelægning langs Jernbanegade. Her er i stedet anlagt gennemgående fortov som giver gaden en mere ensartet karakter og der tilføjes opholdsarealer i form af små pladser med stole og bænke langs Jernbanegade.

Buskadset mellem jernbanen og vejbanen bliver afløst af blomstereng og der er plantet nye lindetræer, så der også fremadrettet bliver masser af grønt at se på. Desuden sættes bøgepur mod jernbanen som afskærmning.

Projektet er etablere i første halvår 2020.

Projektet i Lunden omfatter etablering af en ny gennemgående sti der sikrer en bedre tilgængelighed for alle i Lunden med de terrænforskelle parken indeholder.

Lunden i Rødkærsbro

Stien har et slyngende forløb der både giver adgang til den åbne del af parken og bevæger sig ind i det lille skovområde der afskærmer mod kraftvarmeværket. Derudover etableres en toiletbygning med offentlig adgang og nyt hegn omkring søen og der opsættes belysning og inventar til ophold langs stien.

Bundbeplantningen ud mod Bjerrevej  ryddes og erstattes af græs for at skabe bedre synlighed af parken. Der etableres bede med blomstrende buske flere steder som både tiltrækker insekter, og er med til at skabe rum i parken.

Projektet er etableret i første halvår 2020.

I Æbleskoven er der i 2019 anlagt asfaltstier som forbinder Æbleskoven med hal og skoleområdet. På stien er der malet ord og tal på som kan anvendes til udendørs undervisning i skolen. Desuden er der etableret en pumptrack bane mellem skolen og hallen.

Asfaltsti som forbinder Æbleskoven med hal og skoleområde
Stien i Æbleskoven.

I 2019 blev der i Sydbyen på det grønne område ved Mimosevaj etableret et legeareal der henvender sig til små børn. Projektet omfatter en snørklet asfaltsti som kan benyttes til at lære at cykle på, samt øer med forskelligt klatre/motorik leg. Desuden er der opsat et madpakkehus og der er plantet frugtbuske.

Ifm. projektet fandt arkæologer spor af et langhus fra Oldtiden, hvilket informeres om på et kortbord på arealet.

Legeplads i sydbyen
Legepladsen i Sydbyen.

Ved Søndergade 21 blev gavlen restaureret og det gamle gavlmaleri med reklame for  ”Prinsen Bryg” blev genopført i 2019.

Gavlen kan både ses hvis man kommer fra nord af Søndergade eller som passagerer i tog. Dermed er projektet med til at løfte udtrykket i centrum af Rødkærsbro.

Gavlmaleri Prinsens Bryg

Fakta

26. august 2015 meddelte ministeriet reservation af et støttebeløb på 2,8 mio. kr.

Programmet er politisk godkendt 22. februar 2017.

14. marts 2017 gav Transport-, Bygnings- og Boligministeriet tilsagn om støtte.

Budget på i alt 8,4 mio. kr. fordelt med 2,8 mio. kr. fra staten og 5,6 mio. kr. fra Viborg kommune.

Støtte

Områdefornyelsen gennemføres med økonomisk støtte fra Transport- og Boligministeriet.

Teknik & Miljø - Strategi og udvikling

87 87 86 31
Send en sikker mail Obs: Når du sender en mail til os, vil du blive bedt om at bruge dit NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer
Logo - Områdefornyelse Rødkærsbro