You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Fjordklyngen

Byerne Skals, Skringstrup, Låstrup, Nr. Rind, Sundstrup og Ulbjerg har indgået et klyngesamarbejde for fælles at løfte lokalområdet. Områdefornyelsen fokuserer på projekter i de enkelte byer og tilgængeligheden til den omkringliggende natur og fjorden.

Områdefornyelsen i Fjordklyngen rummer projekter i flere byer og områder i og med at Fjordklyngen består af 6 byer med hver sit lokalsamfund som arbejder sammen i klyngen. I programmet kategoriseres projekterne derfor som henholdsvis lokale projekter og tværgående projekter.

Områdefornyelse er i projektfasen og nedenstående projekter er enten under projektering, igangsat eller gennemført.

Nyhed

Kulturcenter Værestedet har modtaget 4,5 mio. kr. fra Realdania og Lokale og Anlægsfonden.

Forproces og skitseprojektet er udført i efteråret 2019 og planen er, at projektet etableres i 2022/23.

Intentionen for projektet `Den gamle kirkesti – en linje i landskabet´ er at lave et enkelt aftryk, der indpasses i det storslåede istidslandskab, men samtidigt gør det muligt at bevæge sig ud i det. At skabe rum til stilfærdige aktiviteter som fiskeri, ophold og muligheder for at nyde udsigten og fuglelivet i smeltevandsdalen ved overgangen ved Simested Å.

Projektet forankrer de lokale natur- og kulturoplevelser i et samlet forløb, der giver Kirkestien en ny betydning i området som en rekreativ formidlingsrute for alle aldre.

Fremtidens Kirkesti forbinder de lokale natur- og kulturrum samt det væld af lokale fortællinger, sagn, vandrehistorier, historiske begivenheder og arkæologiske fund, der udspiller sig undervejs i landskabet. Fortællingerne er blevet indsamlet af Fjordklyngen, som har lagt et stort stykke arbejde i at kortlægge dem.

Arbejdsgruppen er pt. i gang med at søge fonde til medfinansiering af projektet.

Visualisering af Kirkestien

Visualisering af Kirkestien.

Projektet er i proces.

Fjordklyngen modtog den 9. marts 2021 tilkendegivelse fra fondene Realdania og Lokale og Anlægsfonden om kr. 4.500.000 kr. – til realisering af projekt ”Mødested i Fjordklyngen”.

De 6 byerne i Fjordklyngen har i fællesskab taget den tidligere folkeskole i Låstrup i brug som fælles kulturcenter.

Huset rummer aktuelt omkring 18 forskellige borgergrupper, der dyrker alt fra yoga, cykling, bridge og børnefodbold til håndværk og håndarbejde som vævning, malerklub og trædrejning.

Klyngen samles også om bl.a. foredrag og fællesspisning, men aktiviteterne er koncentreret om tiden fra september og til april-maj, og skolebygningerne er endnu ikke optimale som mødested for klyngen.

Klyngen vil derfor med den udmeldte støtte fra Realdania og LOA transformere skolen, så den kan blive til et moderne mødested og informationscenter for hele området, hele året.

Mødestedet skal styrke sammenhængskraften i Fjordklyngen og skabe rum for, at endnu flere borgere mødes planlagt til større arrangementer og tilfældigt på tværs af aktiviteter i huset.

Se skitseprojektet:
Kulturcenter Værestedet - Et stærkt mødested og formidlingspunkt i Fjordklyngen (pdf)

Læs mere om projektet på Realdanias hjemmeside:
Seks nye mødesteder skal styrke fællesskab i landsbyerne (realdania.dk)
Fjordklyngehuset "Det nye Mødested" (realdania.dk)

Projektet er i proces. Det er et stort ønske fra Fjordklyngen at arbejde for en bedre tilgængelighed til fjorden og den smukke natur i området.

Der arbejdes for at give lokale borgere og turister adgang til vandet via enkle anlæg og aftaler med lokale lodsejere som ejer jorden langs fjorden på udvalgte steder .

Der er i programmet udvalgt 5 destinationer. Tanghuset Nederhede, Rind Bæk, Lynderup, Havneområdet Sundstrup og Ulbjerg.

Stranden ved Lynderup set fra nord

Stranden ved Lynderup set fra nord.

Stranden ved Lynderup set fra nord.

Projektet er udført i 2021.

Projektet omhandler etablering af naturpark med gennemgående forbindelses stier der leder de besøgende rundt i parken og forbinder de forskellige boligområder. Flere af stierne dimensioneres, så de er tilgængelige for alle.

Der etableres vandløb og vandmiljøer ved at enkelte rørføringer med regnvand blotlægges og der tilsås med blomsterblandinger langs vandløbet.

Se skitsen i stor størrelse

Skals Naturpark - Skitse

”Det vilde Vesten” – en ny legeplads i Landsbyparken Skringstrup.

Landsbyparken Skringstrup ligger placeret langs Himmerlandsstien og ved det lokale forsamlingshus, og er derfor arealet, hvor de lokale mødes til diverse arrangementer i byen. Parken indeholder shelters, bålhus og muldtoilet, som også benyttes af turister, der kommer forbi via Himmerlandsstien.

I den lille skov beplantning i Landsbyparken Skringstrup, er der i foråret 2019 etableret en legeplads med temaet ”Det vilde Vesten” som består af forskellige forhindringer på stierne og i lysninger. Her kan man finde balance og klatreelementer, svævebane, rutsjebane mm. og dermed gå på oplevelser med hele familien. Udsmykningen med forskellige elementer fra det vilde vesten er med til at iscenesætte stedet og der er rig mulighed for at slippe fantasien løs.

Ved forsamlingshuset er der etableret en legeplads med redskaber der især henvender sig til små børn. Arealet rummer sandkasse med div. sandleg, rutsjebane og girafgynge.

Legeplads i Landbyparken Skringstrup

Indgangen til legepladsen.

Indgangen til legepladsen.

Ved det nyopførte klubhus ved Stadionvej er der i sensommeren 2019 tilført en legeplads der henvender sig til de mindste samt et aktivitetsareal indeholdende bakker med trampoliner.

Alt sammen er opført mellem klubhuset og den eksisterende multibane og fodboldbanerne. Legepladsen indeholder et lavt multiredskab bestående af legetårne der er forbunden af forskellige overgange / klatreanlæg  med et væld af aktivitetsmuligheder for de mindste børn.

Her er der både rum til motorisk leg og fordybelse da der en mange finurlige hjørner med taktiltavler, talerør og sandhejsefunktioner. Der ud over er der elementer som gyngestativ, koldbøttestativ og vippedyr samt en sandkasse med legehus mm.

Der er desuden opsat belysning på multibanen, så der er mulighed for aktiviteter eftermiddag og aftner i vintermånederne.

Legeplads ved Ulbjerg Stadion

I Efteråret 2019 er forsamlingshusets køkken blevet renoveret og der er etableret en tilbygning.

Køkkenet er omdannet til et tidssvarende industri/stor - køkken for at øge interessen for udlejninger og samtidig fremme madlavningen i køkkenet til de månedlige fællesspisninger, der arrangeres i forsamlingshuset. Disse fællesspisninger er med til at give byen identitet og sammenhold.  

Ved forsamlingshuset er opført en tilbygning i træ, som består af to rum og dermed kan fungere som henholdsvis opvarmet depot for inventar som scene, bar, stole og borde og uopvarmet depot for haveredskaber, maskiner, flag mm.

Dermed frigiver pladsen i depotrummene et gammelt frysehus som planlægges omdannet til et lille formidlingscenter med mulighed for ophold/madpakkehus for lokalområdet og cykelturister, hvor frysehusets og lokalområdets historie fortælles.

Frysehuset vil i løbet af 2022 blive renoveret og der vil være adgang i dag/aftentimerne afhængig af sæson. 

Tilbygning til Nr. Rind forsamlingshus

Tilbygningen ved forsamlingshuset.

Tilbygningen ved forsamlingshuset.

Projektafgrænsning - Fjordklyngen

Fakta

  • Programmet blev den 16. januar 2018 præsenteret for borgerne ved et borgermøde i Skals Hallen.
  • I marts måned 2018 blev programmet politisk godkendt.
  • 8. maj 2018 gav Transport-, Bygnings- og Boligministeriet tilsagn om støtte.
  • Budget på i alt 9 mio. kr. fordelt med 3 mio. fra staten og 6 mio. kr. fra Viborg Kommune.

Støtte

Områdefornyelsen gennemføres med økonomisk støtte fra Bolig- og Planstyrelsen.

Teknik & Miljø - Strategi og Udvikling

87 87 86 01
Send en sikker mail Obs: Når du sender en mail til os, vil du blive bedt om at bruge MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer