You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Frederiks

I Frederiks arbejdes der for at samle byen og skabe sammenhæng på tværs af hovedgaden som tidligere har delt byen i 2. Desuden at skabe gode rammer for fysisk udfoldelse via afmærkede ruter med træningsredskaber.

I programmet for områdefornyelsen i Frederiks arbejdes med 2 greb, for at skabe sammenhænge i byen: Syninger og Sløjfen.

Syningerne binder byen sammen på tværs af Nørregade/Søndergade, da der etableres og opgraderes overgange ved hovedgaden.

Sløjfen er en skiltet Hjertesti, som leder folk rundt, så man kan opleve byens helhed på en afmærket rute.

Områdefornyelsen er i projektfasen og udførelsen af projekterne sker løbende i perioden fra 2020-2022 jfr. budget-, tids- og handlingsplan i programmet.

I et samarbejde med Hjerteforeningen er sløjfen i Frederiks etableret som en Hjertesti.

Den nye Hjertesti markerer byens allerede eksisterende tilbud. Stien er en alternativ rute og dermed en ny måde at bevæge sig rundt og opleve byens helhed på.

Hjertestien i Frederiks er planlagt, så der er mulighed for forskellige distancer, idet Alhedestien, med dens centrale placering er knudepunkt og giver mulighed for en smutvej. Dermed er der en rute i den nordlige bydel og en rute i den sydlige bydel, der også kan benyttes som en samlet rute hele vejen rundt. Piktogrammer der anviser ruten, er opsat i vinteren 2020-2021

Langs Hjertestien er der på udvalgte placeringer opstillet forskelligt træningsudstyr af naturmaterialer, og dermed er der rig mulighed for at kombinere dine motionsformer når du benytter ruten. Skolen og foreninger kan ligeledes indtænke stiens faciliteter i deres træningsprogrammer.

Der er allerede planer for hvor man evt. senere kan lave en udvidelse af hjertestien og dermed skabe en længere motions-/løbe rute.

Det bærende projekt under områdefornyelsen i Frederiks er at skabe et stærkt visuelt Centrum, via omdannelse af et eksisterende parkareal vest for hovedgaden og området foran Dagli’Brugsen øst for hovedgaden. Tanken er at give centrum mere karakter af centrum for byen, at åbne op, at indbyde til ophold og mødested, samt at skabe en helhed med sammenhæng på begge sider af hovedgaden.

Projektet vest for hovedgaden indebærer en gennemgribende renovering af Byparken, som har fået et nyt og moderne udtryk via en terrænregulering og nye cirkelformede belægninger af teglsten og beplantninger i form af hedeplanter og vilde blomster der fremmer biodiversiteten. Der er etableret specialfremstillet inventarer, der både inviterer til ophold, men samtidig via formgivningen får et skulpturelt udtryk. Desuden er et af elementerne at bevare og forstærke historiefortællingen fra egnen og byen via formidlingsstolper, hvor hver stolpe symboliserer en fortælling. Kartoffelpigen, som er en fin skulptur, der tidligere var næsten skjult af beplantning, har fået en mere fremtrædende placering og er med til at give Byparken karakter.

Projektet øst for hovedgaden omhandler etablering af torv og mødested foran Dagli’Brugsen. Her er også etableret teglstens belægning i cirkelmønster som giver sammenhæng til byparken. Ligeledes er der etableret specialfremstillet inventar i runde former med et stærk formsprog der spiller op til inventaret i Byparken.

Projektet er udført i sensommeren/efteråret 2021

Idéen er at skabe sammenhæng på tværs af byens hovedgade, der i dag deler Frederiks i to.

Projekterne omfatter:

  • Overgangen ved skolen
  • En opgradering af byens lille rundkørsel
  • En etablering af et nyt helleanlæg ved Johannes Jensensvej.

Overgangene vil gøre det lettere og mere sikkert at krydse hovedgaden.
Projekterne udføres foråret 2022.

 

Fakta

I forbindelse med ansøgning til puljen ”Byforskønnelse mindre byer 2017” søgte Alhedens Borgerforening om opstart af områdefornyelse i Frederiks.

Teknisk Udvalg traf på mødet den 29. november 2017 beslutning om, at der i 2018 skal igangsættes områdefornyelse i Frederiks.

Der blev i foråret 2019 udarbejdet program for Områdefornyelse Frederiks inden for en budgetramme på 4.500.000 kr. De udvalgte projekter i programmet tager udgangspunkt i de konklusioner der er kommet frem på lokale borgermøder i 2017.

Program for områdefornyelsen Frederiks blev godkendt af Byrådet den 26/6-2019. Efterfølgende blev programmet sendt til orientering i ministeriet og kom tilbage uden bemærkninger 27/9-2019.

Støtte

Områdefornyelsen gennemføres med økonomisk støtte fra bolig- og planstyrelsen.

Teknik & Miljø - Strategi og Udvikling

87 87 86 01
Send en sikker mail Obs: Når du sender en mail til os, vil du blive bedt om at bruge MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer