You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Vejrumbro

Realiseringsplanen for Vejrumbro er under udarbejdelse og en gruppe af lokale repræsentanter samarbejder med Viborg Kommune om at kvalificere de lokale ønsker for byen.

Realiseringsplanen Vejrumbro er i programfasen. Der er i byen nedsat en bredt funderet følgegruppe med deltagelse fra byens foreningsliv, erhvervsliv, borgere mv.

Følgegruppen har siden august 2021, og i samarbejde med Viborg kommune, arbejdet med hvilke projekter, der skal realiseres i Vejrumbro i forbindelse med Realiseringsplanen.

Der er nu udarbejdet et program, som følgegruppen vil præsentere på et borgermøde, inden det sendes videre til politisk godkendelse og til orientering i Bolig- og planstyrelsen.

Borgermøde

Der er holdt borgermøde 4. oktober 2021 i Vejrumbro Forsamlingshus.

Se invitation til borgermøde (pdf)

 

Støtte

Områdefornyelsen gennemføres med økonomisk støtte fra Bolig- og planstyrelsen.

Kontaktperson

Therese Rie Banggaard Agerkilde

Strategi og Udvikling

Tlf: 87 87 52 04