You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Kystvandråd - i den centrale del af Limfjorden

Der er nedsat et kystvandråd, som dækker den centrale del af Limfjorden.

Den centrale del af Limfjorden er:

 • Hjarbæk Fjord
 • Skive Fjord
 • Lovns Bredning,
 • Risgaard Bredning
 • Bjørnsholm Bugt,

Miljøstyrelsen har godkendt ansøgningen om at nedsætte et Kystvandråd.

Kommuner der deltager

Kystvandrådet er et lokalt partnerskab og har repræsentation fra 19 organisationer og foreninger.
Rådet er nedsat på baggrund af en indbydelse fra de 10 kommuner i oplandet til den centrale del af Limfjorden:  

 • Ikast-Brande
 • Silkeborg
 • Herning
 • Holstebro
 • Mariagerfjord
 • Randers
 • Rebild
 • Skive
 • Vesthimmerland
 • Viborg.

 • Forsyningsselskab i oplandet, Skive Vand, Ivan Drejer
 • Dansk Akvakultur, Rasmus Wittrup
 • AgriNord, Carl Christin Pedersen
 • Landboforeningen Midtjylland, Jakob Gade
 • Fjordland, Lars Kristensen
 • Foreningen Muslingeerhvervet, Henrik Nielsen
 • Dansk Skovforening, Anders Ahrenfeldt
 • Danske Vandløb, Lars Olsen
 • Danmarks Naturfredningsforening, Gorm Wæhrens
 • Dansk Ornitologisk Forening, Poul Blicher Andersen
 • Danmarks Jægerforbund, Sabina Rohde
 • Limfjordens Sejlsport, Niels Sohn
 • Fjordklyngen, Hans Kurt Tougaard
 • Limfjordssammenslutningen, Aage Grynderup
 • Klimafonden Skive, Anne Mette Sørensen Langvad
 • LAG Skive-Viborg, Claus Bo Andreasen
 • Hjarbæk Sjægtelaug, Claus Skodborg
 • Friluftsrådet Limfjordsyd, Peter N R Madsen
 • Danmarks Sportsfiskerforbund, Erik Haahr Nielsen
 • Formandskabet for Limfjordsrådet - formand, Henrik Dalgaard Christensen,Vesthimmerlands Kommune
 • Formandskabet for Limfjordsrådet - næstformand, Anders Bøge, Skive Kommune

 • Jørgen Jørgensen, Viborg Kommune
 • Jesper Hansen, Limfjordssekretariatet
 • Torben Bramming Jørgensen, Limfjordssekretariatet
 • Susanne Mortensen, Limfjordssekretariatet

Navnene oplyses i løbet af marts/april 2023.

Kontakt

Jørgen Jørgensen

Tlf: 87 87 55 69