You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Viborg, Favrskov og Randers kommuner samarbejder om en samlet landskabsstrategi for Nørreådalen. Læs mere om, hvad en landskabsstrategi er, nederst på siden. Læs om delprojekter i nedenstående bokse.

Der er nu lavet forslag til 2 landskabsstrategier: En regional strategi dækkende hele Nørreådalen gennem Viborg, Favrskov og Randers, samt en lokal strategi for Nørreådalen omkring Ø.

Du kan læse om den lokale landskabsstrategi her.

Du kan læse om den regionale landskabsstrategi her.

Den 29. september kl. 18.30 i Løvskalhus afholdes et offentligt møde, hvor strategierne præsenteres for offentligheden. Se invitationen her.

En landskabsstrategi er et redskab, der kan bruges til at arbejde med, hvordan Nørreådalen kan udvikle sig i fremtiden. Den skal beskrive hvad landmænd, brugere, jordejere, lokalsamfund, erhverv og bosiddende m.fl. kan og vil prioritere og arbejde for i området.

Igennem 2019-21 er der gennemført mange interviews, holdt morgenkaffemøder, foredrag og masser af workshops.

I 2021 blev der nedsat 2 strategigrupper bestående af ildsjæle, som har knoklet med at definere vision, målsætninger og prioritere projekter for Nørreådalen.

Processen afsluttes med en præsentation af strategierne den 29. september 2021.

Dette er et virkelig flot arbejde – også set i forhold til Corona-udfordringerne i 2020-21.

Landskabsstrategien er et tværkommunalt samarbejde mellem Randers, Favrskov og Viborg Kommuner.

Landskabsstrategi Nørreådalen indgår dels i et forskningsprojekt med Københavns Universitet (Regionale Landskabsstrategier), og dels som et komplementært projekt til LIFE IP Natureman (Landmanden som naturforvalter) - se mere om det her.

Regionale Landskabsstrategier finansieres dels af Viborg, Favrskov og Randers Kommuner – dels af fonde og Københavns Universitet.

LIFE IP Natureman "Landmanden som naturforvalter" har finansieret interviewundersøgelsen i Viborg Kommune, udført af Københavns Universitet.

Kontakt

Hanne Døssing Hornum

Tlf: 87 87 55 05