You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Vi ønsker os en rigere natur

Vi fortsætter arbejdet - målet er at vores natur bliver endnu vildere.

Arbejdet for naturen forsætter. Vi er stolte over det store arbejde, som mange frivillige og professionelle gør for naturen i vores kommune. 

Biodiversitet og samfund

Bio betyder liv og diversitet betyder mangfoldighed. Biodiversitet er derfor et begreb, der favner den brede mangfoldighed af liv i alle jordens forskellige naturtyper og levesteder.

Tabet af biodiversitet har stor betydning for vores samfund. Vi er afhængige af, at økosystemerne fungerer og leverer tjenester som rensning af vand, jord, luft og bestøvning af vilde planter og afgrøder. Mister vi arter og levesteder, vil det påvirke den velfærd og de arbejdspladser, som er knyttet til naturen.

Biodiversitet kan også hjælpe med at afbøde naturkatastrofer, modvirke skadedyr og sygdomme samt medvirke til at regulere klimaet.

Flotte farver og masser af liv

Biodiversiteten og mangfoldigheden af liv giver naturen sine former, farver, forskellighed og tilpasninger. Dette sikrer økosystemernes funktion og gør samtidig naturen overraskende, smuk og utroligt lærerig.

Derfor er det vigtigt, også som kommune og borger, at yde en indsats i bestræbelserne på at give naturen mere plads og dermed standse tab af biodiversitet.

Kontakt

Carina Pilgaard

Tlf: 87 87 55 62